Mapa witryny

Strona główna
Oferta
          Program profilaktyczny „CUKIERKI” - dla dzieci klas 0 oraz I–IV szkoły podstawowej.
          Szkolenie realizatorów programu profilaktycznego „CUKIERKI” – szkolenie zakończone zaświadczeniem ukończenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
          Program profilaktyczny „RADOŚĆ BEZ ZŁOŚCI” – kształtowanie postaw wobec agresji w klasach I-IV szkoły podstawowej.
          Program profilaktyczny „TAJEMNICA ZAGINIONEJ SKARBONKI” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
          Program profilaktyczny „KISZONE OGÓRKI” – antynikotynowy program dla uczniów szkoły podstawowej.
          Program profilaktyczny „DEBATA”.
          Program profilaktyczny „POTRAFIĘ BYĆ SOBĄ” – propozycja dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych warsztatu zachowań asertywnych w sytuacjach ryzykownych.
          Program profilaktyczny „ODMÓW – NIE BIERZ”. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych
          Program profilaktyczny „PRZECIW NARKOTYKOM – KU AFIRMACJI ŻYCIA”. Programy dla młodzieży i rodziców, kampanii kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”.
          Program profilaktyczny „NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ – DOPALACZE TO TEŻ NARKOTYKI”. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Program profilaktyczny "SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH". Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Program profilaktyczny „NOE cz. I”. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Program profilaktyczny „NOE cz. II” - propozycja dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych po programie „NOE cz. I”.
          Program profilaktyczno - terapeutyczny „ODCZUWAJ, UFAJ, MÓW”.
          Program profilaktyczny „KOREKTA” - dla młodzieży metrykalnie dorosłej.
          Program profilaktyczny „STOP CYBERPRZEMOCY” – z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci dla młodzieży szkół podstawowych
          Program profilaktyczny „W SIECI” – z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, uwodzenia w sieci, bezpieczeństwa w Internecie dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych
          Program profilaktyczny „KOMPUTER, INTERNET, GRY – NAUKA I ZABAWA, CZY UZALEŻNIENIE” – z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Program profilaktyczny „ŻYCIE W ZGODZIE I RADOŚCI” z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz agresji i przemocy w szkole. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Program profilaktyczny „BEZPIECZNA SZKOŁA” mający na celu podnieść bezpieczeństwo, oraz likwidować agresję i wymuszenia w szkole. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Szkolenie dla nauczycieli „BEZPIECZNA SZKOŁA” mające na celu podnieść bezpieczeństwo, oraz likwidować agresję i wymuszenia w szkole. Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Spotkanie profilaktyczne z rodzicami „BEZPIECZNA SZKOŁA” - program dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nt. przemocy i agresji.
          Szkolenie dla nauczycieli „DOPALACZE – NOWE ZAGROŻENIE”. Program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Szkolenie dla nauczycieli „NARKOTYKI – MITY A RZECZYWISTOŚĆ”. Program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Spotkanie profilaktyczne z rodzicami „USTRZEC DZIECKO – ALKOHOL, NARKOTYKI” - program dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Warsztat „ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI CIAŁA” – warsztat dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze świetlic środowiskowych itp.
          Warsztat „INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ” – warsztat dla nauczycieli, pedagogów i osób pracujących z dziećmi
          Szkolenie dla nauczycieli „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA” mające na celu podnieść umiejętności komunikacji nauczyciel - uczeń. Program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Szkolenie „POWSTRZYMAĆ PRZEMOC” – szkolenie dla: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych, policjantów, oraz innych grup zawodowych dotyczące problemu przemocy w rodzinie.
          Warsztat „PRZEBIJANIE GŁOWĄ MURU” – warsztat dla zainteresowanych grup zawodowych nt. redukcji stresu oraz planowania zmian w życiu osobistym i zawodowym.
          Warsztat „DUCHOWOŚĆ - aspekty duchowe w leczeniu uzależnień". Warsztat dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
          Warsztat „CZAS NA ZMIANĘ” – warsztat dla osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz osób uwikłanych w przemoc domową.
          “Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych” – szkolenie stacjonarne.
          Szkolenie „TERENOWA PRACA ZE SPRZEDAWCAMI” – szkolenie dla właścicieli i personelu w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
          Szkolenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
          Raport Diagnostyczny - diagnoza obejmująca podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkomanią i przemocą na obszarze gminy/miasta w danym roku.
          Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
          Opracowanie Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie.
          Realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych na obozach i koloniach.
          Spotkanie profilaktyczne z rodzicami “TWOJE DZIECKO ONLINE” – program dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
          Pracownia Kunsztownia - Szkolenia rozwojowe dla Firm.
          Program profilaktyczny „PROGRAM DOMOWYCH DRUŻYN” dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz ich rodziców
          Program profilaktyczny „NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIEĆ – ALKOHOL, INTERNET”
          Program profilaktyczny „BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ”
          "EMISJA GŁOSU" - Warsztat dla nauczycieli, pedagogów, osób pracujących z dziećmi… i nie tylko
          Program profilaktyczny „OSWOIĆ STRES – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH”. Program dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych nt. stresu oraz radzenia sobie w sytuacji izolacji, nauki w systemie online
          Program profilaktyczny „PIŁEŚ - NIE JEDŹ”
          Program profilaktyczny „WSPIERANIE ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECI NIEŚMIAŁYCH”
          Program profilaktyczny „UNPLUGGED”
          E… - nałogom mówię NIE!
Pliki do pobrania
Cennik
O Nas
Galeria
Aktualności
          „DEBATA” - szkolenie realizatorów do nowej wersji programu!
          Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi
          Kampania społeczna w Gminie Radzanowo
          Działania profilaktyczne w województwie mazowieckim
          Działania profilaktyczne w województwie wielkopolskim i dolnośląskim
          Mityng profilaktyczny w Drobinie
          Działania profilaktyczne w Gminie Manowo
          NOE w Świebodzinie
          Działania profilaktyczne w Drobinie
          Działania profilaktyczne w Mławie
          Działania profilaktyczne w Gminie Iłowo - Osada
          Realizacja programu pt. "DEBATA" we Włocławku
          Szkolenie do programu "Cukierki" w Płocku
          Nasze działania profilaktyczne w Konstancinie - Jeziornie
          Działania profilaktyczne Teatru Bez Vat
          Szkolenia dla nauczycieli w Bytomiu
          Działania profilaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
          "Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia" w Bytomiu
          Działania profilaktyczne w Gminie Lubawa
          Kampania społeczna Miasta Gdańska "Młodość bez procentów"
          Program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów” w Tarnowie
          Akcja profilaktyczna pt. „Rzuć palenie” w Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej Prof - Med Sp z o. o. należącej do Grupy ANWIL we Włocławku
          Działania profilaktyczne w Tarnowie
          Profilaktyka w gminie Szerzyny
          Działania profilaktyczne pt. "Bezpieczna szkoła" w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie
          Działania profilaktyczne w Sicienku
          Raport diagnostyczny problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w Grajewie!
          Działania profilaktyczne w Ciechanowie
          "Życie w zgodzie i radości" w Katolickich Szkołach im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie
          "Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia" w Chełmku
          Realizacja II części programu pt. "DEBATA" we Włocławku
          Warsztat pt. "Czas na zmianę" w Wielgiem
          Realizacja programu pt. "Debata" we Włocławku".
          Działania profilaktyczne w Nowym Mieście nad Wartą
          Realizacja sesji interwencyjno - szkoleniowej dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Pruszczu
          Spotkanie z młodzieżą w Konstancinie - Jeziornie
          Spotkanie z rodzicami w Słomczynie
          Realizacja programu NOE w Świebodzinie
          Realizacja programów w Grajewie
          Realizacja programu profilaktyczego "Odmów - nie bierz" w Makowie Mazowieckim
          Realizacja programu pt. "CUKIERKI" w Szkole Podstawowej w Piechowicach
          Realizacja terenowych szkoleń sprzedawców w Strzegomiu
          Witamy na naszej nowej stronie WWW
          Działania profilaktyczne w czerwcu 2016 roku
          Działania profilaktyczne w maju 2016 roku
          Działania profilaktyczne w nowym roku szkolnym
          Początek Nowego Roku 2017
          Co ciekawego się działo przed przerwą świąteczną?
          Życzenia Wielkanocne
          Działania profilaktyczne po przerwie świątecznej
          Dużo pracy przed wakacjami!
          Wakacje, wakacje ale...
          Infolinia dla pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
          Wojaże, wojaże…
          Nowy rok szkolny 2017/2018
          Pracowity grudzień 2017 roku
          Wesołych Świąt...
          Początek Nowego Roku 2018
          Co ciekawego się działo przed przerwą świąteczną?
          Dużo, bardzo dużo pracy!
          Już niedługo wakacje!
          Wakacje, ale nie dla wszystkich
          Wakacyjne działania profilaktyczne
          Początek roku szkolnego 2018/2019
          Działania profilaktyczne we wrześniu
          Zapraszamy do współpracy…
          Burzliwy listopad i grudzień
          Coraz więcej pracy
          Szczęśliwego Nowego Roku
          Owocne półrocze 2019 roku
          Dwudziestolecie naszego Ośrodka!
          Program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych „Oswoić stres” jako odpowiedź na aktualne potrzeby młodzieży
          Działania profilaktyczne online
          Raport Diagnostyczny Problemów Uzależnień Behawioralnych i Cyberprzemocy dla Miasta i Gminy Swarzędz
          III Edycja Projektu "Poznań Uzależniony od Profilaktyki"
          Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu
          IV Edycja Projektu "Poznań Uzależniony od Profilaktyki"
          Program profilaktyczny „E…- nałogom mówię NIE!”
          Twój głos to Twoja wizytówka!
Kontakt
          Zastrzeżenia prawne
          Polityka prywatności

Facebook