Spotkanie z młodzieżą w Konstancinie - Jeziornie

W dniu 29 maja 2013 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie Jeziorna profilaktycy z naszego ośrodka – Grażyna Rutkowska i Lech Gwiaździński realizowali programy profilaktyczne dotyczące problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy domowej, przemocy i agresji w szkole oraz cyberprzemocy.

Program „Cukierki” oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem. Celem programu jest kształtowanie dystansu i ostrożności wobec obcych dorosłych, uczenie konstruktywnych zachowań w sytuacjach wzbudzających niepokój, przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z tym związanych. Adresatami programu byli uczniowie nauczania początkowego.

W klasach szóstych zrealizowaliśmy program profilaktyczny „Stop cyberprzemocy”. Program miał na celu pokazanie uczniom w jaki sposób zapobiegać cyberprzemocy, uświadomić młodym internautom istotę problemu, jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę. Młodzież w trakcie zajęć uczyła się jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jak reagować i gdzie szukać pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w sieci. Na zakończenie programy uczniowie wypełnili ankietę oceniającą i dopowiedzieli anonimowo na pytania co umożliwiło przeprowadzenie diagnozy problemu cyberprzemocy w badanej grupie.

Uczniowie klasy drugiej gimnazjum brali udział w programie „Życie w zgodzie i radości”. Program uczy młodzież budowania więzi duchowej z innymi osobami, doskonali umiejętności interpersonalne, rozwija inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i myślenie. Ponadto kształtuje zdolności rozpoznawania w sobie uczuć, radzenia sobie z przejawami negatywnych emocji zmieniając je w pozytywne. Program sprzyja rozwijaniu uczuć empatii, współczucia i tolerancji. Młodzież w trakcie zajęć uczyła się jak reagować i gdzie szukać pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy domowej oraz przemocy i agresji w szkole. Na zakończenie programu uczniowie wypełnili ankietę oceniającą i odpowiedzieli anonimowo na pytania co umożliwiło nam przeprowadzenie wstępnej diagnozy problemu przemocy i agresji wśród uczestników programu.

Facebook