"Życie w zgodzie i radości" w Katolickich Szkołach im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie

W ostatnich dniach września 2013 r. uczniowie dwóch klas Katolickiej Szkoły Podstawowej i trzech klas pierwszych Katolickiego Gimnazjum uczestniczyli w programie profilaktycznym "Życie w zgodzie i radości".

Analizując przyczyny agresji występującej wśród uczniów bierzemy pod uwagę najbliższe otoczenie dziecka, czyli rodzinę, szkołę, czynniki genetyczne, szersze środowisko i media.

Program „Życie w zgodzie i radości” uczy budowania więzi duchowej z innymi osobami, doskonali umiejętności interpersonalne, rozwija inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i myślenie. Młodzież podczas programu ćwiczy rozpoznawania uczuć w sobie, radzenie sobie z przejawami negatywnych emocji zmieniając je w pozytywne. Program sprzyja rozwijaniu uczuć empatii, współczucia i tolerancji.

Podczas realizacji programu oprócz zapoznania młodzieży ze specyfiką przemocy, młodzież nabyła umiejętności radzenia sobie z tym zjawiskiem oraz uczyła się mądrej i życzliwej postawy wobec siebie i innych.

Na zakończenie programu przeprowadziliśmy ankietę umożliwiającą diagnozę problemu przemocy domowej oraz agresji i przemocy w szkole.

Facebook