Program profilaktyczny „POTRAFIĘ BYĆ SOBĄ” – propozycja dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych warsztatu zachowań asertywnych w sytuacjach ryzykownych.

Program profilaktyczny „POTRAFIĘ BYĆ SOBĄ” – propozycja dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych warsztatu zachowań asertywnych w sytuacjach ryzykownych.

Program profilaktyczny „Potrafię być sobą” powstał w wyniku doświadczeń i informacji zwrotnych od młodzieży podczas realizacji programów profilaktycznych: „Noe”, „Debata”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Bezpieczna szkoła” i inne.

W programach tych za pomocą aktywnych technik pracy z grupą przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja). Młodzi ludzie często sami dochodzą do wniosku, że najbardziej może ich ochronić w takich sytuacjach umiejętność odmawiania. Sytuacje takie, gdy młody człowiek jest sam, poddany naciskowi grupy są bardzo trudne. W większości scenariuszy tych programów są przewidziane krótkie ćwiczenia na rozwijanie umiejętności odmawiania.

Wyniki ankiet z realizacji programów profilaktycznych „Tajemnica zaginionej skarbonki” i „Bezpieczna szkoła” potwierdzają w znacznej mierze brak umiejętności odmawiania wśród młodych ludzi. Nic dziwnego, skoro ludzie dorośli mają często problem z asertywnym odmawianiem. Te spostrzeżenia nasunęły pomysł na napisanie programu profilaktycznego w którym oprócz podstawowej wiedzy na temat uzależnień, narkotyków i alkoholu główny nacisk skierowany będzie na trening zachowań, które pozwolą młodym ludziom spokojnie, stanowczo, skutecznie chronić siebie i to co jest dla nich ważne: zdrowie, wolność, więzi z innymi ludźmi, a przede wszystkim nie obawiać się czyjejś presji.

Program profilaktyczny „Potrafię być sobą” spełnia powyższe wymagania. Oprócz przekazania podstawowych wiadomości na temat uzależnień i środków zmieniających świadomość uczy praktycznego stosowania kilkunastu technik zachowań asertywnych: „zdarta płyta”, „zasłona dymna”, „asertywne uznanie błędu”, „kompromis”, „wypytywanie o strony ujemne”, „wypytywanie o strony dodatnie” i inne.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI?

  • telewizor, magnetowid
  • tablica
  • odpowiednie warunki przestrzenne (wielkość sali odpowiadająca ilości uczestników)
  • długopisy dla młodzieży

Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne
Dla kogo jest przeznaczony?: uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych

Facebook