Działania profilaktyczne w Nowym Mieście nad Wartą

W dniu 21 czerwca 2013 r. profilaktycy z naszego oddziału w Poznaniu prowadzili działania profilaktyczne w gminie Nowe Miasto nad Wartą realizując programy "Stop cyberprzemocy" i "Odmów - nie bierz" wśród młodzieży gimnazjalnej.

Program profilaktyczny „Stop cyberprzemocy” porusza problematykę przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznanej przez osobę wobec której stosowana jest cyberprzemoc, jej poczucie zagrożenia często uniemożliwia poradzenia sobie z tą sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha. Może to prowadzić do prawdziwej tragedii.

Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań. Jednym z efektów zajęć, było wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Program profilaktyczny "Odmów - nie bierz" jest takim działaniem gdzie za pomocą aktywnych technik pracy z grupą przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja). Młodzi ludzie często sami dochodzą do wniosku, że najbardziej może ich ochronić w takich sytuacjach umiejętność odmawiania. Sytuacje takie, gdy młody człowiek jest sam, poddany naciskowi grupy są dla niego bardzo trudne. Ważnym elementem programu jest diagnoza umiejętności zachowań asertywnych w grupie Duży nacisk w czasie realizacji programu postawiono na praktyczną naukę stosowania kilku technik zachowań asertywnych.

Facebook