Program profilaktyczny „KOREKTA” - dla młodzieży metrykalnie dorosłej.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku oferuje Państwu realizację programu profilaktycznego „KOREKTA”[1] przeznaczonego dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, metrykalnie dorosłych. Autorem w/w programu jest Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Program jest propozycją sprawdzoną praktycznie w warunkach rzeczywistej pracy z kilkoma grupami żołnierzy służby zasadniczej, studentami, młodymi pracownikami zakładów pracy oraz uczniami ostatnich klas szkół ogólnokształcących i zawodowych.

Scenariusz Programu Profilaktycznego „KOREKTA” zawiera model ogólnej prewencji, minimalizacji lub redukcji szkód z powodu picia alkoholu przez młodych, metrykalnie dorosłych uczestników.

Czego można się spodziewać po programie „Korekta”?
Powszechną pomyłką osób realizujących programy profilaktyczne są nadmierne oczekiwania, co do rzeczywistych efektów programu. Często oczekiwania realizatorów idą tak daleko, że spodziewają się natychmiastowych wyników w postaci np. podjęcia abstynencji przez pijących uczestników, zupełnego usunięcia upijania się i związanych z nim kłopotów dyscyplinarnych. Niestety, obyczaj alkoholowy jest tak mocno wrośnięty w tradycje kręgu kulturowego, w którym żyjemy, że oczekiwania te są realistyczne tylko wyjątkowo. Normalnie nie należy się spodziewać „cudów” – efektów nieproporcjonalnie wielkich w stosunku do włożonej pracy.

Czego można oczekiwać pracując z młodymi ludźmi przy pomocy programu „Korekta”?

Możemy liczyć na następujące efekty:

  • przesunięcie granicy ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia w bezpieczniejszy rejon u znacznej części uczestników (kontakt z alkoholem, jeśli nastąpi, będzie bardziej ograniczony przez samego konsumenta, bardziej świadomy i liczący się ze skutkami negatywnymi picia)
  • zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę i podejmowanych na zasadach „owczego pędu”
  • identyfikację problemu alkoholowego u niektórych uczestników i niekiedy poszukiwanie przez nich pomocy personalnej
  • lepsze zrozumienie alkoholowych zachowań otoczenia społecznego
  • większą akceptację ograniczeń związanych z alkoholem oraz odpowiednich uregulowań ustawowych.

Przeznaczenie: uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych; uczniowie z grupy ryzyka.
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godz. lekcyjne

[1] Lech Gwiaździński był jednym ze szkolących do programu „Korekta” na Ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszenia NOE w Ostródzie 2000 r.

Facebook