Warsztat pt. "Czas na zmianę" w Wielgiem

W czasie okresu wakacyjnego profilaktycy z naszego ośrodka nie próżnowali. Na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielgiem przeprowadziliśmy warsztaty profilaktyczne pt. "Czas na zmianę".

W warsztacie uczestniczyły kobiety które chciały zdobyć umiejętności interpersonalne oraz podnieść swoje poczucie wartości, pewności siebie. Jest to już kolejna edycja tego warsztatu w Wielgiem ciesząca się tak dużym zainteresowaniem.

Zmodyfikowany warsztat w wersji "light" w mniejszym stopniu poruszał problematykę uzależnień i przemocy zaś bardziej był nakierowany na:

  • Ćwiczenia wzmacniające poczucie podmiotowości i akceptacji w grupie, a także wprowadzające pogodną atmosferę.
  • Ćwiczenia mające na celu werbalizację stanów emocjonalnych, podkreślające wpływ uczuć na zachowanie i rolę pozytywnego nastawienia.
  • Budowanie postawy otwartości, zlikwidowania lęku przed mówieniem o sobie, opanowanie umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.
  • Ćwiczenia mające na celu budowania zaufania i wiary w siebie.

Uczestnicy ocenili warsztat w skali szkolnej (1-6) na 5,3 a w informacjach zwrotnych zaakcentowali, że zajęcia były bardzo ciekawe, interesujące, przynoszące korzyści emocjonalne.

Facebook