Aktualności

INFOLINIA Centrum Medycznego MEDICA Grupa PZU

Infolinia dla pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

INFOLINIA Centrum Medycznego MEDICA Grupa PZU W ramach programu "Wspierania zachowań prozdrowotnych nakierowanych na wyeliminowanie mechanizmów uzależnienia" od dnia 1 marca 2024 roku ponownie została uruchomiona Infolinia oraz konsultacje dla pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Infolinia jest czynna: w każdy wtorek i czwartek tygodnia w godzinach 10.00 - 17.00. Istnieje możliwość indywidualnych spotkań na terenie Miasta Płocka z terapeutą Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień po uprzednim telefonicznym ustaleniu wizyty. Usługa jest bezpłatna. Zapewniamy dyskrecję i anonimowość. tel.: +48 61 893 40 33 (...)

Program profilaktyczny „E…- nałogom mówię NIE!”

Program profilaktyczny „E…- nałogom mówię NIE!”

W ostatnim czasie, realizując programy profilaktyczne pedagodzy a także uczniowie zaczęli zgłaszać zapotrzebowanie na prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnienia od nikotyny, e-papierosów oraz energetyków. Tak jak po okresie pandemii, izolacji społecznej dzieci i młodzieży na zapotrzebowanie pedagogów, którzy zgłaszali nasilenie problemów depresji, autoagresji, myśli i prób samobójczych wśród ich podopiecznych opracowaliśmy program profilaktyczny pt. „Oswoić stres – profilaktyka zachowań ryzykownych”, tak na początku 2024 roku nasza artystka, terapeutka, specjalistka w dziedzinie emisji głosu, Marta Rutkowska (https://www.emisjaglosurutkowska.pl), opracowała nowy program profilaktyczny pt. „E…- nałogom (...)

Twój głos to Twoja wizytówka!

Twój głos to Twoja wizytówka!

W wielu zawodach głos jest istotnym narzędziem, które może wpłynąć na Twój sukces w pracy. Nauczyciele i pedagodzy to właśnie te osoby, które pracują głosem i powinni nauczyć się mówić bez wysiłku oraz głosem pewnym i nośnym o zmiennej dynamice. Idealnym sposobem na usprawnienie swojego głosu oraz poznaniem tajników wiedzy o poprawnej emisji jest nasza propozycja warsztatowa. „Emisja głosu i sztuka autoprezentacji” to jedna z propozycji szkoleniowych dla pedagogów i nauczycieli a także innych osób oparta o autorską formułę warsztatową naszej specjalistki - artystki, aktorki, terapeutki Marty Rutkowskiej. Z (...)

IV Edycja Projektu "Poznań Uzależniony od Profilaktyki"

IV Edycja Projektu "Poznań Uzależniony od Profilaktyki"

"Poznań uzależniony od profilaktyki" to projekt, który ma uchronić młodych ludzi przed uzależnieniami. W ciągu roku szkolnego 2022/2023 młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach, pokazach filmowych oraz zajęciach, dzięki którym uczuli się jak uniknąć współczesnych zagrożeń. Jest to już jego czwarta edycja, do której zgłosiły się 63 szkoły, 326 klasy i 7013 uczniów (https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-uzalezniony-od-profilaktyki,191021.html). Profilaktycy z naszego ośrodka już drugi raz brali udział w tym projekcie. W poprzedniej, trzeciej edycji projektu, prowadziliśmy lekcje profilaktyczno-terapeutyczne adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dzielnicy Grunwald. Wtedy nasze działania (...)

Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu

Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu

W dniu 3 października 2022 roku zostało zorganizowane przez nasz Ośrodek szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu. Nie było to szkolenie dla nowych członków komisji, w związku z tym skupiliśmy się na nowościach i zmianach w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na poprawieniu funkcjonowania działań GKRPA. Część szkolenia była poświęcona pogłębieniu wiedzy na temat choroby alkoholowej, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz NK, ale głównym elementem i efektem szkolenia było wypracowanie zmian we własnym modelu działania komisji.

III Edycja Projektu "Poznań Uzależniony od Profilaktyki"

III Edycja Projektu "Poznań Uzależniony od Profilaktyki"

Od kilku lat Miasto Poznań realizuje projekt „Poznań Uzależniony od Profilaktyki”. Koordynatorem projektu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP a wśród zaproszonych do współpracy partnerów są: Miejska oraz Wojewódzka Komenda Policji, przedstawiciele placówek leczenia odwykowego, organizacje pozarządowe, Kino Muza oraz Wydział Kultury UMP. Pierwsza edycja projektu "Poznań uzależniony od profilaktyki" odbyła się w 2018 r. Wówczas projekt został zrealizowany w 43 poznańskich szkołach, które zgłosiły ponad 2700 uczniów. Od tamtej pory liczba uczestników rośnie z roku na rok. W drugiej edycji wzięło udział ok. (...)

Raport Diagnostyczny Problemów Uzależnień Behawioralnych i Cyberprzemocy dla Miasta i Gminy Swarzędz

Raport Diagnostyczny Problemów Uzależnień Behawioralnych i Cyberprzemocy dla Miasta i Gminy Swarzędz

Z dniem 1 styczna 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące programów wychowania w trzeźwości oraz programów przeciwdziałania narkomanii. Samorządy gminne zostały zobowiązane przyjąć, nie później niż do 31 marca 2022 roku, wspólne gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednocześnie na mocy ustawy Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Opracowanie w tak szybkim (...)

Działania profilaktyczne online

Działania profilaktyczne online

W marcu 2020 roku pandemia wielu z nas „wywróciła” życie. Zatrzymała lub spowolniła znaczną część gospodarki narodowej. Zamknięcie szkół praktycznie całkowicie zatrzymało funkcjonowanie naszej firmy. Ostatnie nasze działania profilaktyczne w „realu” to realizacja programów profilaktycznych w Wolinie. Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami! Nasza „przygoda” z pracą online rozpoczęła się na początku czerwca 2020 roku. Działania te zostały wymuszone koniecznością dokończenia przed końcem roku szkolnego 2019/2020 programów profilaktycznych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku. Pierwsze kroki, poznawanie komunikatorów Microsoft Teams, Classroom, Zoom było (...)

Program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych „Oswoić stres” jako odpowiedź na aktualne potrzeby młodzieży

Program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych „Oswoić stres” jako odpowiedź na aktualne potrzeby młodzieży

Po długim okresie izolacji młodzi ludzie wracają wreszcie do szkół. Miejmy nadzieję, że teraz już na stałe. Okres ten był trudny dla wszystkich uczniów, przy czym młodzież klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych była podwójnie narażona na stres z uwagi na okres dojrzewania i ogrom materiału dydaktycznego do przyswojenia. Stąd pomysł na program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych „Oswoić stres” jako odpowiedź na aktualne potrzeby tych uczniów. W trakcie tych zajęć, które można realizować w formie on Line jak i na żywo w klasach, młodzi ludzie (...)

Dwudziestolecie naszego Ośrodka!

Dwudziestolecie naszego Ośrodka!

Czas nieubłaganie mija i nawet nie spostrzegłem, że właśnie dzisiaj 1 września 2019 roku mija dwadzieścia lat istnienia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Przypomniał mi dzisiaj o tym szczególnym dniu nasz długoletni i nieoceniony współpracownik Andrzej wysyłając do mnie e-maila następującej treści: 1 września 1999 roku w polskich szkołach wprowadzono gimnazja. Jako ówczesny 12 letni uczeń szóstej klasy nie zdawałem sobie sprawy jak waży to dla mnie dzień. I nie chodzi tu o samą reformę, ale o człowieka, który tego dnia założył działalność gospodarczą i nieprzerwanie prowadzi ją (...)

Owocne półrocze 2019 roku

Owocne półrocze 2019 roku

Tak, tak to półrocze było bardzo owocne. Pomimo braku możliwości prowadzenia działań profilaktycznych w placówkach oświatowych między 8 kwietnia a 5 maja spowodowanej strajkiem nauczycieli, egzaminami w szkołach podstawowych i gimnazjach, wiosenną przerwą świąteczną oraz długim weekendem majowym działaliśmy bardzo prężnie. Nie sposób dokładnie wyliczyć gdzie, ile i jakich zrealizowaliśmy programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów dla nauczycieli, szkoleń dla rodziców. Działaliśmy na terenie dziesięciu województw: mazowieckim, kujawsko- pomorskim, pomorskim, zachodnio – pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, lubelskim, warmińsko – mazurskim. Generalnie były to gminy i miejscowości (...)

Szczęśliwego Nowego Roku

Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku z marzeniami, o które warto walczyć, z radościami, którymi warto się dzielić, z przyjaciółmi, z którymi warto być, i z nadzieją, bez której nie da się żyć! Życzy zespół realizatorów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Rawicz

Burzliwy listopad i grudzień

Ostatnie dwa miesiące roku to miesiące wyjazdów praktycznie do większości województw na terenie naszego kraju. W województwie mazowieckim, kujawsko – pomorskim i wielkopolskim działaliśmy w ramach projektu aktualizacji i ewaluacji programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” wraz z jego uzupełnieniem pt. „Nie kupuj kota w worku”. W Warszawie w Dzielnicy Wawer realizowaliśmy programy „Debata” oraz „Cukierki” (link). Dokończyliśmy też działania profilaktyczne w Bolesławcu i Zamościu. W połowie miesiąca część zespołu wyjechała do Rawicza i Nowej Soli. W Rawiczu prowadziliśmy działania w ramach większego projektu, natomiast w Nowej Soli zrealizowaliśmy (...)

Smak życia, czyli debata o dopalaczach

Zapraszamy do współpracy…

Zainteresowane szkoły podstawowe z Poznania, Torunia i Płocka zapraszamy do udziału w projekcie Aktualizacja i ewaluacja programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” realizowanym na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Udział w projekcie jest bezpłatny i będzie polegał na wytypowaniu jednej klasy siódmej, w której zostanie przeprowadzony przez nasz zespół 3-godzinny program „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” w wersji udoskonalonej w terminie do 15 listopada 2018 roku.

Coraz więcej pracy

Październik to miesiąc gdzie zaczynają się „poważniejsze” wyjazdy poza Płock i Poznań. Początkowo krążyliśmy w pobliżu Płocka realizując programy w Rogozinie, Rypinie i Mławie (link).

Działania profilaktyczne we wrześniu

Działania profilaktyczne w nowym roku szkolnym rozpoczęliśmy od wyjazdu na wyspę Wolin gdzie realizowaliśmy w szkołach podstawowych program profilaktyczny „Cukierki”. Dalsze działania w większości były skoncentrowane na realizacji programów profilaktycznych w płockich szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Były to programy dla uczniów: „Radość bez złości”, „Debata”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Potrafię być sobą”, „Korekta”, „Nie daj się złapać w sieć – alkohol, narkotyki, Internet” oraz spotkania z rodzicami „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki” i „Twoje dziecko online”. Nie obyło się jednak bez wyjazdów. W najbliższej okolicy Płocka (...)

Początek roku szkolnego 2018/2019

Początek roku szkolnego 2018/2019

Nie tak dawno był 22 czerwiec a tu nagle 3 wrzesień! W wakacje troszkę odpoczęliśmy, nabraliśmy sił do nowych wyzwań. Część zespołu obecnie szkoli się do nowych programów profilaktycznych, część zajmuje się logistyką a nasza realizatorka Marta Rutkowska z Poznania jest bardzo zaabsorbowana organizacją 8 Festiwal Designu i Kreatywności dla Dzieci ENE DUE DE (link).

Wakacyjne działania profilaktyczne

W dniu 20 sierpnia część naszego zespołu udała się na Dolny Śląsk w celu zakończenia drugiego cyklu warsztatów profilaktycznych w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lubaniu (link).

„DEBATA” - szkolenie realizatorów do nowej wersji programu!

W dniu 18 sierpnia 2018 roku nasz zespół uczestniczył w szkoleniu do programu „Debata” znajdującego się w systemie rekomendacji. „System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” jest wdrażany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Szkolenie odbyło się w Paprotni k. Sochaczewa i było prowadzone przez autora programu prof. nzw. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka. Dzięki nowej strukturze programu i ciągłej jego ewaluacji program został wpisany do systemu rekomendacji. Program „Debata” reprezentuje (...)

Wakacje, ale nie dla wszystkich

No i „dobrnęliśmy” do upragnionych wakacji. Wydawałoby się, że już możemy zacząć urlopy. Niestety nie, to dopiero początek pracy biurowej związanej z liczeniem ankiet, opracowywaniem sprawozdań, ich drukowaniem i wysyłaniem do szkół i Urzędów Miast i Gmin. Podczas wakacji, w lipcu w ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego w Lubaniu przeprowadziliśmy cykl warsztatów profilaktycznych (link).

Już niedługo wakacje!

Miesiąc czerwiec był w tym roku dużo spokojniejszy. Na początku miesiąca wyjechaliśmy do Milejewa (woj. warmińsko – mazurskie) realizować program antynikotynowy „Kiszone ogórki”. Chwilę później byliśmy już na drugim krańcu Polski w Raciborzu (woj. śląskie) gdzie w szkołach podstawowych realizowaliśmy programy: „Debata”, „Potrafię być sobą”, „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia” oraz program „NOE” (link). Oprócz wyżej wymienionych działań profilaktycznych wśród młodzieży zrealizowaliśmy w Zespole Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku program "NOE", natomiast w Szkole Podstawowej w Dębe Wielkie program „Debata”. Typowe działania profilaktyczne (...)

Dużo, bardzo dużo pracy!

Jak co roku kwiecień - maj to miesiące gdzie mamy bardzo dużo pracy. W kwietniu większość naszych działań nakierowana była na realizację programów profilaktycznych w Konstantynowie Łódzkim (woj. łódzkie), Konstancinie Jeziorna (woj. mazowieckie) i Bolesławcu (woj. dolnośląskie). W Konstantynowie Łódzkim w szkołach podstawowych realizowaliśmy programy "Cukierki”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” oraz programy poszerzone o profilaktykę behawioralną „Nie daj się złapać w sieć – alkohol, Internet”. W połowie kwietnia wyjechaliśmy na Dolny Śląsk aby rozpocząć projekt profilaktyczny obejmujący uczniów, nauczycieli i rodziców w Bolesławcu oraz kilka programów (...)

Co ciekawego się działo przed przerwą świąteczną?

W miesiącu lutym realizowaliśmy programy profilaktyczne na terenie naszego miasta Płocka. Wyjątkiem były dwie realizacje pod koniec miesiąca programu profilaktycznego „Stop cyberprzemocy” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sochaczewie.

Początek Nowego Roku 2018

Początek Nowego Roku 2018

Wszystkim osobom odwiedzającym naszą stronę zespół realizatorów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień życzy dużo zdrowia, szczęścia i Pogody Ducha w Nowym Roku. Od lat początek roku kalendarzowego to czas względnego spokoju w naszym ośrodku. Nasze działania skupiają się w tym okresie na opracowaniu sprawozdań dla szkół, miast i gmin ze zrealizowanych programów profilaktycznych. Liczenie wyników ankiet ewaluacyjnych, opracowanie ich komputerowo w Wordzie i Excelu, przedstawienie wniosków, sugestii oraz informacji zwrotnych od młodzieży to żmudna i czasochłonna praca. Sprężamy się, „zagęszczamy kroki” gdyż zależy nam aby wszystkie szkoły i zleceniodawcy (...)

Wesołych Świąt...

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzą pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka.

Pracowity grudzień 2017 roku

Miesiąc grudzień to dla nas jak co roku czas intensywnej pracy. Intensywnej, ponieważ 22 grudnia to ostatni dzień zajęć w szkołach a zleceń jest bardzo dużo. W niedzielę 4 grudnia wyjechaliśmy do Kozienic gdzie w szkołach podstawowych realizowaliśmy program profilaktyczny „Debata” (link) natomiast w gminie Sobolew dla placówek szkolnych w Sobolewie (link) i Gończycach (link) kontynuowaliśmy zeszłoroczne działania profilaktyczne realizując drugą część programu „NOE”, program „Cukierki” oraz spotkanie z rodzicami nt. „Jak rozmawiać z dziećmi w okresie dojrzewania?”.

Wojaże, wojaże…

Piękna nasza Polska cała! Mogliśmy to zauważyć podczas wojaży po kraju w listopadzie.

Izabelin - zdjęcie z programu profilaktycznego „Nie daj się złapać w sieć”

Nowy rok szkolny 2017/2018

Początek roku szkolnego od lat jest okresem względnego „spokoju” dla nas ale nie dla szkół. Organizacja roku szkolnego, dopracowywanie i zmiany w planach zajęć nie pozwalają nam na realizacje w pierwszych tygodniach września działań profilaktycznych. Szanując pracę szkół próbujemy jedynie wstępnie ustalać harmonogramy naszych działań. Od 18 września rozpoczęliśmy realizacje programów profilaktycznych w płockich szkołach: Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 23, Zespole Szkół Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 14. Koniec września i początek października to rozpoczęcie (...)

Wakacje, wakacje ale...

Super, że już są wakacje. Nasz Zespół wytrzymał tempo! Jest cały i zdrowy chociaż bardzo zmęczony. Dla nas wakacje to czas nie do końca wolny od pracy. Trzeba dokończyć sprawozdania ze zrealizowanych ostatnio programów, wydrukować je i wysłać do miast i szkół. W czasie wakacji możemy już planować działania na nowy rok szkolny ponieważ miasta z którymi od kilku lat współpracujemy np. Zamość, Tarnów, Konstantynów Łódzki, Konstancin - Jeziorna składają zamówienia przed rozpoczęciem roku szkolnego. W lipcu przeprowadzaliśmy szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych na (...)

Dużo pracy przed wakacjami!

Jak co roku maj - czerwiec to miesiące gdzie mamy bardzo dużo pracy. W maju większość naszych działań nakierowana była na realizacje programów profilaktycznych w Bolesławcu (woj. dolnośląskie), Mławie (woj. mazowieckie) i Konstantynowie Łódzkim (woj. łódzkie). Z tymi miastami współpracujemy od kilku lat. W Bolesławcu programami profilaktycznymi objęci byli uczniowie prawie wszystkich roczników w szkołach podstawowe i gimnazjach. Były to w większości programy z zakresu profilaktyki uzależnień: "NOE", "Debata", "Tajemnica zaginionej skarbonki", "Cukierki", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia", "Nie daj się oszukać dopalacze (...)

Działania profilaktyczne po przerwie świątecznej

W drugiej połowie kwietnia, po przerwie świątecznej, realizowaliśmy działania profilaktyczne w Płocku, Iłowie k/Płocka oraz na krańcach naszego województwa w Sokołowie Podlaskim i gminie Sarnaki. W Płocku szkoliliśmy nauczycieli Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Jasia i Małgosi do realizacji programu profilaktycznego "Cukierki". W Gimnazjum Nr 5 zrealizowaliśmy programy profilaktyczne dla młodzieży pt. "Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia" oraz szkolenia dla nauczycieli "Bezpieczna szkoła". W Iłowie dużą aprobatą cieszyły się programy realizowane w Szkole Podstawowej: "Cukierki", "Tajemnica zaginionej skarbonki", "Debata" natomiast w Gimnazjum programy "NOE" i "Odmów - nie bierz" (...)

Życzenia Wielkanocne

Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny, składamy wszystkim w ten czas radosny. Niech wszystkie troski będą daleko, a dobro płynie szeroką rzeką.

Co ciekawego się działo przed przerwą świąteczną?

Po działaniach profilaktycznych w szkołach podstawowych na terenie Sokołowa Podlaskiego przez większość miesiąca marca realizowaliśmy programy profilaktyczne w Płocku. Ale, ale w ostatnim tygodniu wybraliśmy się na Dolny Śląsk "zahaczając" po drodze o Zbąszynek. Bardzo lubimy wyjazdy w tamte okolice gdyż budzą one wspomnienia z dzieciństwa u Grażynki i Lecha. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku realizowaliśmy dwa programy: "Radość bez złości" i "Debata". Działania na Dolnym Śląsku to realizacja programów profilaktycznych i szkolenia dla nauczycieli w Starej Kamienicy i Piechowicach. Od początku kwietnia do przerwy świątecznej realizowaliśmy duży projekt w Rawiczu (...)

Początek Nowego Roku 2017

Wszystkim osobom odwiedzającym naszą stronę zespół realizatorów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień życzy dużo zdrowia, szczęścia i Pogody Ducha w Nowym 2017 roku. Początek roku był bardzo spokojny. W styczniu i lutym zrealizowaliśmy kilkanaście programów profilaktycznych w płockich szkołach. W dniach 1 - 2 marca w Sokołowie Podlaskim uczniowie klas szóstych szkół podstawowych brali udział w programie profilaktycznym pt. "Debata" (zobacz zdjęcia). Program bardzo spodobał się uczniom czego wyrazem była jego ocena na 5,1 ze wszystkich realizacji oraz informacje zwrotne od uczniów.

Działania profilaktyczne w nowym roku szkolnym

Już od 12 września rozpoczęliśmy "intensywne" działania profilaktyczne. Większość programów realizowaliśmy na terenie naszego miasta oraz wyjazdowo w Radzanowie, Włocławku (zobacz zdjęcia), Jaśle i Tarnowie (zobacz zdjęcia). W październiku nasze działania były skoncentrowane na realizacji programów zamiejscowo: Konstancin - Jeziorna, Zamość, Kołobrzeg oraz Grębocice i Siechnice w woj. dolnośląskim. Listopad i grudzień to także w większości działania zamiejscowe na terenie naszego województwa (Mława, Płońsk, Izabelin, Kozienice, Sobolew, Różan i Urle); woj. łódzkie (Żychlin, Konstantynów Łódzki); woj. lubelskie (Zamość); woj. podlaskie (Bielsk Podlaski, Boćki, Juchnowiec Kościelny); woj. opolskie (Krapkowice, (...)

iziCMS

Witamy na naszej nowej stronie WWW

Nasza strona internetowa była już bardzo stara, wysłużona i nie spełniała obecnych standardów. Idąc z duchem czasu postanowiliśmy stronę unowocześnić. Zleciliśmy to zadanie firmie Info House Sp. z o.o. z Warszawy. Po kilku dniach projektowania strony i nanoszenia drobnych poprawek osiągnęliśmy cel. Strona jest naprawdę ciekawa. Charakteryzuje się przejrzystością i ładną szatą graficzną! Jeśli ktoś z Was zamierza stworzyć stronę lub ją unowocześnić szczerze polecam firmę Info House Sp. z o.o. (www.izicms.pl). Jest to firma bardzo rzetelna, z dużym doświadczeniem. Od tej pory będziemy wpisywać najnowsze (...)

Program profilaktyczny "NOE cz. I" we Włocławku czerwiec 2016r.

Działania profilaktyczne w czerwcu 2016 roku

W pierwszym tygodniu czerwca realizowaliśmy programy profilaktyczne w Rypinie i Płońsku. Drugi tydzień to wyjazd do Tarnowa (woj. małopolskie) gdzie rozpoczęliśmy realizacje programu profilaktycznych "Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki". Działania te zostaną zakończone w nowym roku szkolnym. Ciekawym doświadczeniem było dla nas uczestniczenie w konferencji "Doskonalenie pomagania osobom z problemami uzależnień" zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Fundacją ETOH. Celem konferencji było doskonalenie technik pomagania w myśl najnowszych podejść i metod. Tematy poruszane podczas zajęć oscylowały wokół problemów uzależnienia i współuzależnienia, (...)

Podziękowania z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu

Działania profilaktyczne w maju 2016 roku

Na początku maja nasze działania profilaktyczne rozpoczęliśmy realizacją programów profilaktycznych "NOE" w gimnazjach na terenie miasta Włocławek. Jest to pierwszy etap tych działań. Po wakacjach będzie realizowana druga część tego programu z tą samą młodzieżą. W drugim tygodniu miesiąca na zaproszenie Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie prowadziliśmy działania profilaktyczne realizując programy profilaktyczne: "Tajemnica zaginionej skarbonki", "Odmów - nie bierz", "Debata", "Potrafię być sobą" "NOE", "Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia" oraz szkolenie sprzedawców "Sesja interwencyjno - szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych". Programu (...)

Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi

Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi

Na początku lipca i września członkowie naszego zespołu uczestniczyli w projekcie szkoleniowym zorganizowanym przez Krakowskie Towarzystwo Medyczne „Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Program finansowany był ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym oraz wzrostem popularności mediów elektronicznych zauważamy, że coraz częściej występują obok uzależnień chemicznych, uzależnienia niechemiczne tzn. behawioralne. Należą do nich uzależnienia od gier hazardowych, komputera, Internetu, telefonu komórkowego. Do grupy uzależnienia od czynności należą także uzależnienie od seksu, (...)

Kampania społeczna w Gminie Radzanowo

Kampania społeczna w Gminie Radzanowo

W ramach kampanii społecznej zorganizowanej przez Urząd Gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Ochrona dzieci i młodzieży przed nielegalnym dostępem do alkoholu” w miesiącu szkoliliśmy właścicieli i personel punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Działania profilaktyczne w województwie mazowieckim

Działania profilaktyczne w województwie mazowieckim

Rok szkolny 2013/2014 zakończyliśmy działaniami w Płocku poprzez realizację programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach. W Szkole Podstawowej Nr 11 realizowaliśmy program "Potrafię być sobą”, w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 program „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” a w Szkole Podstawowej Nr 20 program „NOE”. W programie profilaktycznym „Potrafię być sobą” oprócz podstawowej wiedzy na temat uzależnień, narkotyków i alkoholu główny nacisk skierowany jest na trening zachowań, które pozwolą uczniom spokojnie, stanowczo, skutecznie chronić siebie i to co jest dla nich ważne: (...)

Działania profilaktyczne w województwie wielkopolskim i dolnośląskim

Działania profilaktyczne w województwie wielkopolskim i dolnośląskim

W połowie czerwca większość działań profilaktycznych realizowanych przez nas odbywała się na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. W Nowym Mieście nad Wartą (woj. wielkopolskie) profilaktycy z Poznania realizowali programy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, przemocy i agresji w szkole oraz cyberprzemocy. W gminie Stara Kamienica (woj. dolnośląskie) prowadziliśmy działania profilaktyczne w Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy. Na działania te składały się realizacje programów profilaktycznych dla młodzieży: „NOE”, „Potrafię być sobą”, „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki”. Program profilaktyczny (...)

Mityng profilaktyczny w Drobinie

Mityng profilaktyczny w Drobinie

Działania profilaktyczne przeprowadzone w maju dla Zespołu Szkół w Drobinie zostały podsumowane przez nas podczas Mityngu Profilaktycznego połączonego z III Szkolnym Dniem Talentów z okazji Dnia Dziecka, Mamy i Taty. Spotkanie odbyło się w sobotę, 7 czerwca na boisku szkolnym Zespołu Szkół. Program spotkania był bardzo imponujący. „A działo się ... Oj działo”. Na boisku zjawiła się Straż Pożarna i Policja. W programie oprócz wręczenia nagród uczestnikom III Szkolnego Dnia Talentów były różne atrakcje: Rodzinne origami, malowanie twarzy, Strzelnica Strzelanie z łuku, Slalom rowerowy, Wystawa instrumentów muzycznych, Tor przeszkód, Występy uczniów i nauczycieli, Quiz profilaktyczny.

Działania profilaktyczne w Gminie Manowo

Działania profilaktyczne w Gminie Manowo

Na początku czerwca 2014 roku profilaktycy z naszego ośrodka przeprowadzili cykl działań profilaktycznych w gminie Manowo k/Koszalina. Działania te objęły całą populację młodzieży i dzieci gimnazjum, szkół podstawowych oraz przedszkoli. Realizowaliśmy programy profilaktyczne dotyczące problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy domowej oraz przemocy i agresji w szkole. Dzieci i młodzież objęto programami profilaktycznymi: „Cukierki”, „Radość bez złości”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Debata” „Potrafię być sobą”, „Życie w zgodzie i radości” „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki” oraz „NOE”. Program „Cukierki” oparty jest (...)

NOE w Świebodzinie

NOE w Świebodzinie

W ostatnich tygodniach maja większość działań profilaktycznych realizowanych przez nas odbywała się na terenie województwa mazowieckiego (Płock, Sochaczew i Krasnosielc) w gminie Włocławek woj. kujawsko-pomorskim, gminie Pabianice woj. łódzkie oraz w Świebodzinie woj. wielkopolskie. W większości tych miast i gmin realizowaliśmy przede wszystkim programy dla dzieci i młodzieży oraz spotkania z rodzicami. Na uwagę zasługują realizacje programu profilaktycznego „NOE” w Publicznym Gimnazjum Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie. Program profilaktyczny „NOE” porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych (...)

Działania profilaktyczne w Drobinie

Działania profilaktyczne w Drobinie

W połowie maja 2014 roku nawiązaliśmy kontakt z Zespołem Szkół w Drobinie dla którego realizowaliśmy projekt profilaktyczny na który składały się: program profilaktyczny „NOE”, szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Bezpieczna szkoła”, spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki” oraz praca w środowisku lokalnym poprzez realizację szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Terenowa praca ze sprzedawcami”. Programem profilaktycznym „NOE” objęto uczniów całego gimnazjum. Program porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do (...)

Działania profilaktyczne w Mławie

Działania profilaktyczne w Mławie

W dniach 13 - 15 maja 2014 roku realizowaliśmy w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Mławy programy profilaktyczne „Debata” i „NOE”. W programie „Debata” uczestniczyli uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Program porusza problematykę nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz narkomanii. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i używaniu narkotyków w ogóle, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program jest oparty o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne: korekta przekonań normatywnych, kształtowanie (...)

Działania profilaktyczne w Gminie Iłowo - Osada

Działania profilaktyczne w Gminie Iłowo - Osada

W dniach 12 - 14 maja 2014 roku wspólnie z członkami Teatru Bez Vat z Poznania realizowaliśmy w szkołach i na terenie gminy Iłowo - Osada działania profilaktyczne. W Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie - Osada, Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu oraz Szkole Podstawowej w Białutach były realizowane programy profilaktyczne dotyczące problematyki alkoholowej, narkomanii, nikotynizmu, przemocy i agresji w szkole oraz przedstawienie interaktywne „Skrzynia skarbów”. Dzieci i młodzież objęto programami profilaktycznymi: „Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Debata” i „Kiszone ogórki”. Teatr Bez Vat z Poznania współpracujący z naszym ośrodkiem (...)

Realizacja programu pt. "DEBATA" we Włocławku

Realizacja programu pt. "DEBATA" we Włocławku

W dniach 05 - 19 maja 2014 r. profilaktycy z naszego ośrodka realizowali na zlecenie Gminy Miasta Włocławek pierwszą część programu profilaktyczny pt. "DEBATA". Programem objęto młodzież z klas pierwszych z większości szkół gimnazjalnych z terenu miasta. Program profilaktyczny „Debata” porusza problematykę nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz narkomanii. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i używaniu narkotyków w ogóle, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program jest oparty o trzy najbardziej skuteczne (...)

Szkolenie do programu "Cukierki" w Płocku

Szkolenie do programu "Cukierki" w Płocku

Szkolenie do programu Cukierki w Miejskim Przedszkolu Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół. W miesiącu kwietniu 2014 roku oprócz stałej działalności w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych w Urzędzie Miasta Płock, Starej Białej, Wyszogrodzie, Młodzieszynie, Małej Wsi oraz konsultacji w Infolinii dla pracowników Orlenu większość działań profilaktycznych była realizowana w Płocku. Działania te obejmowały uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych, ponadto w Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli pt. „Narkotyki - mity a rzeczywistość” a w Miejskim Przedszkolu Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół szkolenie (...)

Facebook