Działania profilaktyczne w Gminie Lubawa

Miesiąc grudzień był dla nas bardzo pracowity. Przemieszczaliśmy się na terenie czterech województw: pomorskiego (Gdańsk, Łeba, Smętowo Graniczne), opolskiego (Głuchołazy), mazowieckiego (Raciąż, Konstancin - Jeziorna, Nadarzyn, Baboszewo) i warmińsko - mazurskie w Gminie Lubawa.

W czerwcu 2012 roku nawiązaliśmy współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubawie realizując program profilaktyczny „Debata” wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy.

W pierwszej połowie miesiąca grudnia 2013 r. realizacją programu profilaktycznego „Cukierki” objętych zostało dziewięć szkołach podstawowych z terenu gminy. W programie brali udział uczniowie z klas I - III.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cele programu:

  • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych,
  • kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi,
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Program uświadamia dzieci, co to są narkotyki, dlaczego istnieją sankcje prawne, jak wyglądają narkotyki (bez ich pokazywania) i dlaczego są szkodliwe. Uczy, dlaczego tak ważne jest unikanie nieznanych substancji, niebezpiecznych przedmiotów i opakowań.

Wiele dzieci wie, co należy zrobić z rówieśnikiem odrzuconym od grupy. Po ćwiczeniach rozwijających empatię, są bardzo zdumione, że można tak dużo powiedzieć o nich samych. Po części zajęć dotyczących asertywności dzieci naprowadzone przez prowadzącą osobę wymyślają hasło programu „Nie bierz nic od obcych”, podają również zwroty asertywnego odmawiania.

W momencie pytania dzieci, gdzie i do kogo mają zwrócić się o wsparcie i pomoc, gdyby przytrafiła im się podobna sytuacja - częstowania lub namawiania przez obcych, dzieci w pierwszej kolejności wymieniają dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, policję. Naprowadzone – uświadamiają sobie jak wielu ludziom mogą zaufać w szkole i w domu rodzinnym.

Uczniowie utrwalili sobie treści programu poprzez tworzenie prac plastycznych przedstawiających ich samych jako osoby odmawiające w podbramkowej sytuacji. Dzieci umiejętnie wykorzystywały w tym celu także hasło programu oraz zwroty asertywnego odmawiania.

Facebook