Program profilaktyczny „KISZONE OGÓRKI” – antynikotynowy program dla uczniów szkoły podstawowej.

Program autorski Ewy Masalskiej – Górki i Ryszarda Górki oparty jest na bajce profilaktycznej „O zielonym i o ukiszonym ogórku”.

Cele programu:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • przesunięcie w stronę dorosłości decyzji o paleniu tytoniu, tych którzy są niezdecydowani;
 • propozycja zmiany decyzji o paleniu tytoniu tym, którzy mają za sobą próby z paleniem;
 • wzmocnienie postaw abstynenckich tych, którzy nie palą tytoniu;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;

Metody pracy:

 • Praca w grupach
 • Dramy
 • Prace plastyczne
 • Burza mózgów
 • Miniwykłady

Program może być prowadzony jako cykl kilku godzin lekcyjnych albo jako blok trzygodzinny. W wersjach dłuższych program jest bardzo ciekawą propozycją dla świetlic socjoterapeutycznych.

Przeznaczenie: uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne

Facebook