Szkolenie „TERENOWA PRACA ZE SPRZEDAWCAMI” – szkolenie dla właścicieli i personelu w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Od pewnego czasu funkcjonuje w profilaktyce stacjonarny program dla sprzedawców „Sesja interwencyjno-szkoleniowa”. Jest to program w którym od razu prowadzący trafiają na duży ładunek oporu ze strony sprzedawców. Często bywa też tak, że pomimo oficjalnych zaproszeń z Urzędu Miasta lub Gminy trudno dopasować terminy i zorganizować spotkanie dla stosownej liczby osób. W takich przypadkach bardzo pomocne jest szkolenie połączone z wychodzeniem w teren.

Takim programem jest program profilaktyczny „Terenowa praca ze sprzedawcami”. Są to „obcęgi profilaktyczne” które umożliwiają przeprowadzenie mikroedukacji wśród sprzedawców dosłownie „na jednej nodze”[1]. Zaletą tego programu jest to że mikroedukacji sprzedawcy dokonuje się na miejscu.

Na miejscu – więc szanujemy go!
W sklepie – przyszedł czynnik społeczny!

To powoduje zmianę nastawienia do prowadzących program, znacznie zmniejsza opór. Ponadto program umożliwia bezpośredni kontakt ze sprzedawcą w miejscu jego pracy co pozwala na zebranie znacznej ilości informacji poprzez ankietowanie jak i bezpośrednie obserwacje. Czasami można trafić na sprzedaż nieletniemu i przeprowadzić interwencję.

Program pierwszy raz był realizowany w gminie Wawer pod Warszawą gdzie został bardzo pozytywnie oceniony.

Celem szkolenia jest:
a) spowodowanie, aby konkretni sprzedawcy i występujący w roli sprzedawców właściciele podjęli praktykę polegającą na:

  • zwróceniu uwagi na wiek klientów usiłujących kupić alkohol
  • po powzięciu podejrzeń co do braku uprawnień (niepełnoletność) odmawiali sprzedaży do momentu ewentualnego udowodnienia przez klienta, że może kupić alkohol.

b) dostarczenie elementarnej wiedzy, jako części motywacji do w/w działań

c) zebranie informacji dla gminy „z terenu” poprzez przeprowadzenie ankiety i bezpośredniej obserwacji.

d) pozostawienie ulotek („List do osób sprzedających alkohol”, „O czym należy wiedzieć handlując alkoholem”, „Ulotka interwencyjna zamiast butelki”, „Quiz dla młodzieży”)

e) w razie konieczności przeprowadzenie interwencj

Program był realizowany przez nasz zespół na terenie wielu gmin (Oporów, Krośniewice, Glinojeck, Piątek, Młodzieszyn ...) oraz miast (Warszawa, Gdańsk, Mława, Płońsk, Ciechanów, Suwałki, Łeba, Lubań, Nowogrodzie, Strzegom ...).

Po zakończeniu szkolenia Urząd Miasta, Gminy otrzymuje wyczerpujące sprawozdanie zawierające wyniki badań z przeprowadzonej ankiety wraz z propozycjami w sprawie problemu picia przez młodzież alkoholu, uwagami i spostrzeżeniami oraz wnioskami.

Jest to materiał który wraz ze sprawozdaniem z programu profilaktycznego DEBATA stanowi wstępny raport diagnostyczny na temat problemów alkoholowych w danym środowisku lokalnym.

W niektórych miastach dodatkowo referowaliśmy przebieg i wyniki szkolenia na zebraniu Zarządu Miasta.

Na życzenie zamawiającego wystawiamy odpowiednie zaświadczenia dla osób przeszkolonych.

Czas trwania szkolenia w punkcie sprzedaży: ok. 30 - 40 min

[1] Wykłady dr Krzysztofa Wojcieszka na szkoleniu realizatorów programu w Stowarzyszeniu NOE, Warszawa 2000 r.