Program profilaktyczny „ODMÓW – NIE BIERZ”. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Program profilaktyczny „Odmów – nie bierz” powstał w wyniku doświadczeń i informacji zwrotnych od młodzieży podczas realizacji programów profilaktycznych: „Potrafię być sobą”, Bezpieczna szkoła”, „Przeciwko narkotykom – ku afirmacji życia” „Debata” i innych.

W programach tych za pomocą aktywnych technik pracy z grupą przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja). Młodzi ludzie często sami dochodzą do wniosku, że najbardziej może ich ochronić w takich sytuacjach umiejętność odmawiania. Sytuacje takie, gdy młody człowiek jest sam, poddany naciskowi grupy są bardzo trudne.

Program „Odmów – nie bierz” jest programem z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczonym dla młodzieży 13 – 18 letniej.

Cele programu:

  • wstępna diagnoza skali zjawiska zagrożeń alkoholowych i narkotykowych w danej grupie,
  • przekazanie wiedzy na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja),
  • rozbrojenie mitów na temat środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, dopalacze i inne,
  • diagnoza umiejętności zachowań asertywnych w grupie,
  • praktyczna nauka stosowania kilku technik zachowań asertywnych,
  • wsparcie diagnostyczne dla pedagogów szkolnych, wychowawców.

Metody pracy: miniwykłady, burza mózgów, odgrywanie scenek – dramy, praca w małych grupach.

Co jest potrzebne do realizacji?

  • telewizor, magnetowid lub DVD,
  • tablica,
  • odpowiednie warunki przestrzenne (wielkość sali odpowiadająca ilości uczestników),
  • długopisy dla młodzieży.

Przeznaczenie: młodzież od 13 do 18 roku życia
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne

Facebook