Realizacja programów w Grajewie

Edukacja i informowanie dzieci i młodzieży - szczególnie narażonej na kontakt z różnego typu używkami to jeden z celów Programu Profilaktyki realizowanego przez Miejską Komisję ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM Grajewo. Dlatego w grajewskich szkołach kolejny raz zorganizowano cykl spotkań profilaktycznych (od 13 do 15 maja 2013 r.), prowadzony przez trzyosobowy zespół realizatorów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku.

Więcej na stronie:
http://www.grajewo.pl/aktualnosci-1-2863-wazne_rozmowy_z_mlodzieza.html

Facebook