Już niedługo wakacje!

Miesiąc czerwiec był w tym roku dużo spokojniejszy.

Na początku miesiąca wyjechaliśmy do Milejewa (woj. warmińsko – mazurskie) realizować program antynikotynowy „Kiszone ogórki”. Chwilę później byliśmy już na drugim krańcu Polski w Raciborzu (woj. śląskie) gdzie w szkołach podstawowych realizowaliśmy programy: „Debata”, „Potrafię być sobą”, „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia” oraz program „NOE” (link).

Oprócz wyżej wymienionych działań profilaktycznych wśród młodzieży zrealizowaliśmy w Zespole Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku program "NOE", natomiast w Szkole Podstawowej w Dębe Wielkie program „Debata”. Typowe działania profilaktyczne zakończyliśmy 19 czerwca szkoleniem sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Słupnie.

Wydawało by się, że już możemy zacząć wakacje, urlopy. Niestety nie, to dopiero początek pracy biurowej związanej z liczeniem ankiet, opracowywaniem sprawozdań, ich drukowaniem i wysyłaniem do szkół i Urzędów Miast i Gmin.

Facebook