Spotkanie profilaktyczne z rodzicami “TWOJE DZIECKO ONLINE” – program dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

"TWOJE DZIECKO ONLINE"[1] - szkolenie dla rodziców i opiekunów uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wiek dzieci rozpoczynających swoją przygodę z Internetem wciąż się obniża. Chcemy przekonać rodziców nawet małych dzieci, by poświęcili swoją uwagę ich bezpieczeństwu i od najmłodszych lat kształtowali w swoich dzieciach właściwe nawyki, pozwalające na konstruktywne korzystanie z potencjału Internetu. Według badań zaledwie co trzeci rodzic rozmawia z dzieckiem o zasadach, jakich powinno ono przestrzegać, korzystając z Internetu. Rodzic powinien rozmawiać z dzieckiem, być obecny w jego życiu – również tym wirtualnym. Krzywda wyrządzona dziecku w tym nierzeczywistym świecie, nie zniknie wraz z wyłączeniem komputera. Zadbanie o dziecko, a potem nauczenie je dbać o siebie, to najskuteczniejszy sposób, by zapewnić mu bezpieczeństwo w Internecie.

Cele szkolenia:

  • Uwrażliwienie rodziców na zagrożenia wobec dzieci w Internecie.
  • Przekazanie rodzicom wiedzy na temat profilaktyki i reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci.

Tematyka szkolenia:

  • Dziecko jako szczególna grupa użytkowników sieci.
  • Zagrożenia wobec dzieci w Internecie.
  • Ryzykowne zachowania dzieci w Internecie.
  • Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci.
  • Jak reagować na niebezpieczne sytuacje.

Adresaci: Rodzice i opiekunowie
Czas trwania: 45 min
Prowadzenie: 1 osoba
Forma: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

[1] Wypisy ze strony http://dzieckowsieci.fdn.pl. Program Dziecko w Sieci, jest kompleksowym działaniem na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie realizowanym w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Głównym partnerem programu jest Fundacja Orange i Fundacji Dzieci Niczyje.