Działania profilaktyczne w czerwcu 2016 roku

W pierwszym tygodniu czerwca realizowaliśmy programy profilaktyczne w Rypinie i Płońsku. Drugi tydzień to wyjazd do Tarnowa (woj. małopolskie) gdzie rozpoczęliśmy realizacje programu profilaktycznych "Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki". Działania te zostaną zakończone w nowym roku szkolnym.

Ciekawym doświadczeniem było dla nas uczestniczenie w konferencji "Doskonalenie pomagania osobom z problemami uzależnień" zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Fundacją ETOH. Celem konferencji było doskonalenie technik pomagania w myśl najnowszych podejść i metod. Tematy poruszane podczas zajęć oscylowały wokół problemów uzależnienia i współuzależnienia, związanego z nimi poczucia krzywdy a także możliwości i rodzajów interwencji ze strony konsultanta. Konferencja stworzyła szansę do wymiany doświadczeń i wiedzy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie profesjonalnego pomagania.

W połowie miesiąca na zaproszenie pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku realizowaliśmy bardzo ciekawy program dotyczący przemocy domowej, przemocy i agresji rówieśniczej w szkole "Życie w zgodzie i radości". Wyniki z ankiety tego programu mogą być częścią raportu diagnostycznego w zakresie przemocy opracowywanego przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

W tym samym czasie kończyliśmy część pierwszą programu profilaktycznego "NOE" we Włocławku.

W ten sposób zbliżamy się do wakacji i zasłużonego odpoczynku chociaż czeka nas w lipcu "Terenowa praca ze sprzedawcami" w gminie Radzanowo a w sierpniu zajęcia profilaktyczne na obozie dla dzieci w Świętochłowicach (woj. śląskie).

Facebook