Nowy rok szkolny 2017/2018

Izabelin - zdjęcie z programu profilaktycznego „Nie daj się złapać w sieć”

Początek roku szkolnego od lat jest okresem względnego „spokoju” dla nas ale nie dla szkół. Organizacja roku szkolnego, dopracowywanie i zmiany w planach zajęć nie pozwalają nam na realizacje w pierwszych tygodniach września działań profilaktycznych. Szanując pracę szkół próbujemy jedynie wstępnie ustalać harmonogramy naszych działań.

Od 18 września rozpoczęliśmy realizacje programów profilaktycznych w płockich szkołach: Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 23, Zespole Szkół Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 14.

Koniec września i początek października to rozpoczęcie dużego projektu profilaktycznego w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Konstancinie – Jeziorna. Tutaj realizowaliśmy programy profilaktyczne z zakresu przemocy i agresji rówieśniczej, przemocy domowej („Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Życie w zgodzie i radości”) ale też programy z zakresu profilaktyki uzależnień („Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Potrafię być sobą”).

Drugi tydzień października to działania profilaktyczne w Tarnowie. W szkołach podstawowych realizowaliśmy program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii pt. „Debata” (link, link) a w szkołach ponadgimnazjalnych nasz program autorski „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”. Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem pedagogów i został przyjęty przez młodzież z dużą akceptacją (link).

W trzecim tygodniu października realizowaliśmy w Mławie w klasach trzecich szkół podstawowych program profilaktyczny „Cukierki” oraz rozpoczęliśmy działania profilaktyczne w Konstantynowie Łódzkim.

Koniec miesiąca to realizacja w Warszawie – Dzielnica Wawer programu profilaktycznego „Debata” w Szkole Podstawowej Nr 76 i Szkole Podstawowej Nr 140 oraz programów: „Cukierki”, „Nie daj się złapać w sieć”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia” i spotkań profilaktycznych z rodzicami „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki” w Szkole Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.

Facebook