Szkolenie dla nauczycieli „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA” mające na celu podnieść umiejętności komunikacji nauczyciel - uczeń. Program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Warsztat skierowany do osób pragnących poprawić swoją komunikację z otoczeniem, sprawić, aby relacje z ludźmi stały się bardziej komfortowe. Dotyczy to zarówno kontaktów osobistych, jak i zawodowych.

Poprawa komunikacji z otoczeniem jest możliwa, jeśli część uwagi skierujemy na nas samych- na nasze funkcjonowanie w relacjach, sposób porozumiewania się, formułowanie własnych potrzeb i oczekiwań wobec innych ludzi, większy wgląd w swoje uczucia i myśli. Wówczas mamy większe zadowolenie, a nasze nastawienie do innych i do siebie staje się bardziej życzliwe i pozytywne.

Cele warsztatu:

 • zapoznanie się z zasadami poprawnej komunikacji,
 • nabycie praktycznych umiejętności poprawnej komunikacji,
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji (komunikaty werbalne i niewerbalne, właściwe formułowanie własnych potrzeb i uczuć, zasady asertywnego porozumiewania się),
 • rozpoznanie własnego sposobu funkcjonowania w relacjach z ludźmi wg wcześniej przedstawionego schematu dot. analizy własnych zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych,
 • poznanie technik umożliwiających większy wgląd w siebie i usprawniających komunikację.

Techniki pracy:

 • scenki,
 • wizualizacje,
 • techniki relaksacyjne,
 • prace w małych grupach i w parach (technika burzy mózgów, dialog),
 • miniwykłady.

Warunki potrzebne do realizacji:

 • sprzęt CD, tablica przenośna z kartkami i markerami do pisania.

Dla kogo?
Osoby dorosłe pracujące na co dzień z ludźmi.

Harmonogram zajęć:

 • zajęcia warsztatowe 2 -3 godzinne (I wersja)
 • zajęcia warsztatowe całodniowe (II wersja), np. 6 godzin (z przerwami).