Coraz więcej pracy

Październik to miesiąc gdzie zaczynają się „poważniejsze” wyjazdy poza Płock i Poznań.

Początkowo krążyliśmy w pobliżu Płocka realizując programy w Rogozinie, Rypinie i Mławie (link).

Później skierowaliśmy się w stronę Bolesławca, Zamościa i Ostrołęki (link, link). W Bolesławcu rozpoczęliśmy drugą część większego projektu, natomiast w Zamościu dwa duże projekty profilaktyczne. Całość tych działań zakończy się w połowie listopada.

Nie obyło się bez ważnego dla naszego zespołu szkolenia. W Paprotni koło Sochaczewa braliśmy udział w projekcie aktualizacji i ewaluacji programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”.

W założeniach projektu oprócz szkolenia do nowej wersji programu przeprowadzonego przez jego autora prof. Krzysztofa Wojcieszka było przeprowadzenie pilotażowo „Smaku życia, czyli debata o dopalaczach” z ewentualnym jego uzupełnieniem pt. „Nie kupuj kota w worku” wraz z ankietami badawczymi. Działania te mają na celu umieszczenie programu w “Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” wdrażanym przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Facebook