Zapraszamy do współpracy…

Smak życia, czyli debata o dopalaczach

Zainteresowane szkoły podstawowe z Poznania, Torunia i Płocka zapraszamy do udziału w projekcie Aktualizacja i ewaluacja programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” realizowanym na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Udział w projekcie jest bezpłatny i będzie polegał na wytypowaniu jednej klasy siódmej, w której zostanie przeprowadzony przez nasz zespół 3-godzinny program „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” w wersji udoskonalonej w terminie do 15 listopada 2018 roku.

Facebook