Warsztat „ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI CIAŁA” – warsztat dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze świetlic środowiskowych itp.

Warsztat „Rozwój świadomości i ekspresji ciała” jest ofertą skierowaną do młodzieży szkół podstawowych (klas V - VIII) i szkół ponadpodstawowych.

Warsztat ma charakter integracyjny, wyzwalający twórczą energię i swobodną spontaniczną ekspresję ciała. Celem jest rozwój świadomości ciała, a poprzez nie także umysłu oraz rozwój pozytywnego myślenia o sobie i otoczeniu. Swobodna ekspresja pozwala zredukować tkwiący w organizmie każdego człowieka stres i negatywne reakcje emocjonalne na codzienne sytuacje. Jest to propozycja szczególnie polecana jako alternatywna forma pracy z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych. Dziecko w takiej rodzinie gromadzi w sobie bardzo dużo napięć, które są likwidowane poprzez spontaniczną ekspresję ruchową oraz pobudzanie do twórczych działań. Zajęcia warsztatowe wpływają korzystnie na zmniejszenie negatywnych emocji w grupie, poprawienie kontaktów interpersonalnych, podwyższenie poczucia własnej wartości, co wpływa na jakość relacji zarówno na gruncie szkolnym, jak i poza nim. Celem jest rozwój świadomości ciała, a poprzez nie także umysłu w ramach szeroko pojętej terapii poprzez sztukę.

Warsztat jest oparty na autorskim programie Marty  Rutkowskiej, który zawiera następujące elementy:

  • metody poszerzania świadomości ciała wg Rudolfa Labana (praca nad 4-ema aspektami dynamiki ruchu - siłą, czasem, przestrzenią i przepływem)
  • elementy symboliki ciała wg metody Detlefa Kaperta,
  • metody improwizacji teatralnej oparte min. o warsztat Cory Herrendorf,
  • metody terapii tańcem wg Anny Pohlmann,
  • praca nad ciałem ( poprzez tworzenie relacji z otoczeniem, pracę z przestrzenią, z grupą, z własnym oddechem, formami relaksacyjnymi, masaże).

Warsztat ma charakter kompleksowy, wykorzystywane są w nim elementy terapii poprzez sztukę (min. terapia tańcem, terapia poprzez teatr), choć nie jest to program stricte terapeutyczny.

Materiały potrzebne do realizacji warsztatu:

  • odtwarzacz CD
  • luźne stroje i wygodne obuwie dla uczestników
  • sala dostosowana wielkością do ilości uczestników

Ilość uczestników: optymalnie 10 osób, max. 20 osób (po wcześniejszym uzgodnieniu).
Czas trwania: w zależności od potrzeb grupy: warsztat 1 - dniowy (2- 3 godziny), może przybrać formę kilkudniową.

Warsztat przeznaczony jest głównie dla młodzieży ze świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych.

Zajęcia prowadzi Marta Rutkowska – animatorka kultury, arteterapeutka, specjalistka terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem.

Kontakt tel. 607 35 20 40, mail: marta.r.rutkowska@gmail.com