Realizacja sesji interwencyjno - szkoleniowej dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Pruszczu

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku od wielu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenia te przyjmują dwie formy - stacjonarną oraz terenową. Ostatnio mieliśmy okazję realizacji formę stacjonarną tego szkolenia w Pruszczu.

Szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Pruszczu zostało przeprowadzone w dniu 24.06.2013 r. w Urzędzie Miasta w Pruszczu.

Celem szkolenia było spowodowanie, aby konkretni sprzedawcy i występujący w roli sprzedawców właściciele:

 • zwracali uwagę na wiek klientów usiłujących kupić alkohol,
 • po powzięciu podejrzeń co do braku uprawnień (niepełnoletność) odmawiali sprzedaży do momentu ewentualnego udowodnienia przez klienta, że może kupić alkohol.

Ważnymi elementami szkolenia było:

 • dostarczenie elementarnej wiedzy, jako części motywacji,
 • ćwiczenia praktycznego nabycia podstawowych umiejętności (rozpoznawania wieku, rozmowy z klientem, odmowy),
 • praca nad zmianą własnych postaw wobec używania alkoholu.

Uczestnicy ocenili szkolenie na 5,8 (w skali od 1 do 6). W informacjach zwrotnych jako elementy szczególnie cenne podali:

 • Sytuacje z życia wzięte
 • Przykłady konkretnych zachowań
 • Elementy dotyczące sprzedaży alkoholu nieletnim
 • Całość była cenna - dziękujemy
 • Uwagi, opinie, doświadczenie
 • Praktyczne przykłady
 • Wiadomości o alkoholizmie,

natomiast na pytanie "Co Ci się podobało lub przeszkadzało w korzystaniu z zajęć?"

 • Podobała mi się otwartość
 • Pani prowadząca miła, potrafi nawiązać kontakt ze słuchaczami
 • Treściwie i na temat
 • Opinia pozytywna
 • Podobał mi się sposób, w jaki były prowadzone zajęcia i wiadomości prawne.

Autor zdjęć: Małgorzata Pstrąg

Facebook