Szkolenie dla nauczycieli „NARKOTYKI – MITY A RZECZYWISTOŚĆ”. Program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Spotkanie profilaktyczne z nauczycielami ma na celu:
1. Przedstawienie sytuacji w Polsce związanej z zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież oraz diagnoza skali zjawiska w szkole[1].

2. Zapoznanie z przyczynami sięgania po narkotyki przez młodzież.

  • Przedstawienie czynników ryzyka, czyli zadanie pytania – „dlaczego, po co młodzi ludzie piją, palą, biorą?”

3. Przekazanie rzetelnej wiedzy na temat narkotyków i innych środków odurzających oraz uzależnienia.

  • Mity i stereotypy na temat narkotyków
  • Objawy używania, rozpoznawanie
  • Skutki zdrowotne i społeczne

4. Zachęcenie nauczycieli do rozmowy nt. czynników chroniących.

5. Przegląd działań profilaktycznych.

6. Gdzie szukać informacji i pomocy?

7. Budowanie koalicji profilaktycznej/interwencyjnej między wychowawcą, pedagogiem, rodzicami oraz osobami/służbami z zewnątrz zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych.

Metody pracy:

  • Miniwykłady.
  • Burza mózgów.
  • Praca w grupach
  • Prezentacja multimedialna
  • Kontrolowana dyskusja.

Nauczyciele otrzymują materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące szkodliwości oraz rozpoznawania i objawów zażywania środków psychoaktywnych.

Przeznaczenie: nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Liczba godzin: 2-3 godz.
Liczba osób: 20 – 25

[1] Wstępna diagnoza skali zjawiska w szkole może być przedstawiana uczestnikom szkolenia po realizacji programów profilaktycznych dla uczniów nt. narkotyków i innych środków zmieniających świadomość.

Facebook