Program profilaktyczny „OSWOIĆ STRES – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH”. Program dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych nt. stresu oraz radzenia sobie w sytuacji izolacji, nauki w systemie online

Pod wpływem sugestii pedagogów szkolnych, zapotrzebowaniem chwili w związku z kryzysem wśród młodzieży spowodowanym m.in. izolacją, nauczaniem online powstał program “Oswoić stres – profilaktyka zachowań ryzykownych”. Program przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 oraz dla uczniów szkół ponadpostawowych. Jego główny cel to uświadomienie młodzieży, czym jest stres i jak sobie z nim radzić. W trakcie zajęć uczestnicy poznają przyczyny, objawy oraz metody wpływające na minimalizację stresu.

Stres może być źródłem zachowań ryzykownych takich jak agresja, autoagresja, cyberprzemoc, depresje, stosowanie używek, zaburzenia jedzenia. Pochylamy się nad niektórymi z tych zjawisk, by im zapobiegać. Pokazujemy stosując proste techniki jak sobie radzić z napięciem poprzez np. ćwiczenia relaksacyjne oparte o trening autogenny Shulza i wizualizacje oraz bajki terapeutyczne.

Uczestnicy zaznajamiają się z tematem nie tylko poprzez mini wykłady, ale również przy pomocy filmików edukacyjnych. Zachęcamy uczniów do budowania pozytywnego obrazu samego siebie, m.in. poprzez naukę zachowań asertywnych.

Na zakończenie programu przedstawiamy młodzieży miejsca, gdzie mogą uzyskać fachową pomoc.

Dla kogo jest przeznaczony?: uczniowie kl. VII – VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne