Szkolenie dla nauczycieli „DOPALACZE – NOWE ZAGROŻENIE”. Program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Od kilku lat obserwujemy na rynku europejskim ekspansję nowego typu środków psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”. Sklepy oferujące „dopalacze” działają w większości krajów Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii, gdzie notuje się ich rosnącą popularność.

Pierwszy sklep z „dopalaczami” w Polsce został uruchomiony w 2008 roku. Obecność „dopalaczy” odnotowano po raz pierwszy w badaniach CBOS przeprowadzonych w grudniu 2008 roku wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Do używania „dopalaczy” przyznało się wtedy 2,5% młodzieży. Mamy więc do czynienia z nowym niebezpiecznym zjawiskiem, z którym próbują się zmierzyć wszystkie kraje europejskie, ale jak dotychczas żaden kraj nie znalazł skutecznego rozwiązania.

Rynek narkotykowy się zmienia. Pojawiają się nowe substancje, toteż trzeba aktualizować swoją wiedzę.

Cele szkolenia:
1.Zdobycie wiedzy na temat tzw. nowych substancji na scenie środków psychoaktywnych w Polsce:

  • Dopalacze – nowe substancje na scenie narkotykowej.
  • Objawy używania.
  • Skutki zdrowotne i społeczne.

2. Dopalacze a prawo.

3. Gdzie szukać informacji, pomocy?

4. Diagnoza skali zjawiska w szkole[1].

Metody pracy:

  • Miniwykłady.
  • Burza mózgów.
  • Praca w grupach.
  • Kontrolowana dyskusja.

Co jest potrzebne do realizacji:

  • odpowiednie warunki przestrzenne (wielkość sali odpowiadająca ilości uczestników),
  • tablica,
  • rzutnik multimedialny.

Uwaga!
Nauczyciele otrzymują materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące szkodliwości oraz rozpoznawania i objawów zażywania środków psychoaktywnych.


Przeznaczenie: nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Czas trwania szkolenia: 2 – 3 godz.
Liczba uczestników: 15 – 30 osób
Liczba prowadzących: 2 osoby

[1] Wstępna diagnoza skali zjawiska w szkole może być przedstawiana uczestnikom szkolenia po realizacji programu profilaktycznego dla uczniów pt. „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”.

Facebook