Szkolenie do programu "Cukierki" w Płocku

Szkolenie do programu Cukierki w Miejskim Przedszkolu Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół.

W miesiącu kwietniu 2014 roku oprócz stałej działalności w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych w Urzędzie Miasta Płock, Starej Białej, Wyszogrodzie, Młodzieszynie, Małej Wsi oraz konsultacji w Infolinii dla pracowników Orlenu większość działań profilaktycznych była realizowana w Płocku.

Działania te obejmowały uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych, ponadto w Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli pt. „Narkotyki - mity a rzeczywistość” a w Miejskim Przedszkolu Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół szkolenie do programu profilaktycznego „Cukierki”.

Instruktorzy z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień są uprawnieni do prowadzenia warsztatu szkoleniowego dla nauczycieli i wychowawców, realizatorów lub współrealizatorów programu „Wczesna profilaktyka Program Cukierki”. Adresatami programu „Cukierki” są dzieci w wieku od 5 do 10 lat (przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej).

W czasie warsztatów poruszone były następujące treści:

  • Czym jest profilaktyka i jakie są jej poziomy?
  • Wyposażenie uczestników w wiedzę o środkach odurzających.
  • Czynniki ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem czynników działających w danej społeczności szkolnej.
  • Czynniki chroniące, znaczenie zainteresowania nauką i tworzenia relacji międzyludzkich.
  • Zapoznanie z treścią bajki.
  • Poznanie i przepracowanie różnych aspektów wychowawczych i profilaktycznych programu z wykorzystaniem metod aktywizujących.
  • Dyskusja nad dostosowaniem programu do zespołów klasowych.
  • Synteza.

Każdy uczestnik warsztatu otrzymał zaświadczenie Fundacji Homo-Homini z Krakowa upoważniające do realizacji programu „Cukierki”.

Facebook