Warsztat „INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ” – warsztat dla nauczycieli, pedagogów i osób pracujących z dziećmi

„Integracja poprzez sztukę” to warsztat opierający się o autorski program Marty Rutkowskiej. Jego celem jest wzbogacenie narzędzi i sposobów pracy dla wszystkich dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą o alternatywne i niezwykle ciekawe techniki pracy zaczerpnięte z różnych dziedzin sztuki takich jak muzyka, teatr czy taniec. Jednocześnie w myśl zasady, że sztuka uzdrawia, poszczególne dziedziny sztuki stają się niejako trampoliną do swoistej terapii, uzdrowienia. Zatem techniki zapoznane na warsztacie pozwolą uczestnikom praktycznie wykorzystać nowe umiejętności, pogłębiając ich warsztat pracy; w szczególności wobec uczniów z problemami, w tym z rodzin dysfunkcyjnych.

Warsztat prowadzony w myśl zasady „nauka najlepiej wychodzi poprzez czynne doświadczanie” zakłada czynny i praktyczny udział uczestników. Ich zaangażowanie ma sprawić, że natychmiastowo przyswoją nowe treści i będą w stanie lepiej je zrozumieć i wcielić w życie w swojej pracy.

Techniki i metody wykorzystywane podczas warsztatu to m.in.:

  • techniki relaksacyjne (masaże, trening autogenny, praca z oddechem),
  • techniki pracy z ciałem i głosem zaczerpnięte z teatru alternatywnego,
  • technika improwizacji wg Cory Herrendorf z Włoch,
  • techniki pracy z ciałem zaczerpnięte z teatru tańca, z dziedziny choreoterapii,
  • techniki zaczerpnięte z arteterapii.

Harmonogram warsztatu:
1. Integracja grupy, wprowadzenie do tematyki zajęć, budowanie wzajemnego zaufania – 0,5 godz.
2. Wprowadzenie do technik pracy z ciałem i głosem zaczerpnięte z teatru – 2 godz.
------ PRZERWA ------
3. Poznanie techniki improwizacji teatralnej, ćwiczenia w grupie, w parach – 2 godz.
4. Poznanie i praca na technikach zaczerpniętych z teatru tańca i choreoterapii, arteterapia – 1 godz.
------ PRZERWA ------
5. Techniki relaksacyjne – 0,5 godz.
6. Podsumowanie warsztatu, wnioski, wzajemne wymiany doświadczeń, rozmowy – ok.40 minut.
7. Podziękowanie za warsztat, rozdanie zaświadczeń o ukończeniu warsztatu – ok. 10 minut.

Czas trwania całego warsztatu – ok. 7 godz. (razem z przerwami).

Prowadzenie:
Marta Rutkowska – pedagog, arteterapeutka, kulturoznawca z wykształcenia. Ponad 20 lat doświadczenia w pracy teatralnej. Założycielka istniejącego prawie 10 lat Teatru BEZ VAT. Aktorka związana w przeszłości projektami artystycznymi m.in. z Teatrem Ósmego Dnia.
Od wielu lat prowadzi autorskie warsztaty interdyscyplinarne. Trener głosowy. Solistka i członkini Chóru Czarownic. Realizuje projekty muzyczne z t.pickerem czyli Tomaszem Wróblewskim z Poznania (m.in. jest wokalistką zespołu UNDERTAPE). W centrum Concordia Design koordynuje Dział KIDS – realizując m.in. Festiwal Designu i Kreatywności dla dzieci.

Kontakt: tel. 607 35 20 40, e-mail: marta.r.rutkowska@gmail.com

Cena warsztatu: 1.500 zł1

* Cena warsztatu może się zmienić w zależności od czynników takich jak ostateczny czas trwania, koszt przejazdu.

Facebook