Program profilaktyczny „NOE cz. I”. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU
Program ma otwierać pewien dłuższy proces pozytywnych zmian w związku z problemem alkoholowym i narkotykowym szkoły. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Zależy nam na pogłębieniu wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość.

PROGRAM SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI

  • Część I – PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia
  • Część II – MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi.
  • Część III – WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływa na aktywny udział młodzieży w programie i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem programu jest świadectwo osoby uzależnionej i współuzależnionej, który likwiduje stereotypy i wykształca empatię.

WALORY PROGRAMU
Program objął dotychczas ponad trzysta tysięcy młodych ludzi i kilkadziesiąt tysięcy pedagogów i rodziców, otwierając w ten sposób szereg nowych możliwości przed całym środowiskiem szkolnym. Program jest wielostronnie sprawdzony, a jego dotychczasowe realizacje na terenie całego kraju były bardzo wysoko oceniane. Jest on zaakceptowany przez specjalistów Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej jako dobra propozycja wychowawcza. Owocem realizacji programu „Noe” przez nasz zespół jest specjalnie przygotowane sprawozdanie, w którym znajdują się analizy zachowań młodzieży i zestawienia poszczególnych odpowiedzi z ankiety przeprowadzonej podczas spotkania.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI?

  • tablica
  • odpowiednie nagłośnienie (mikrofon na długim kablu bądź bezprzewodowy)
  • długopisy dla młodzieży
  • potwierdzenie od dyrekcji szkoły o przeprowadzeniu programu

Wszelkie szczegóły i warunki spotkania przekaże Państwu lider zespołu „Noe”. Konieczne jest też uprzedzenie nauczycieli o charakterze zajęć i ich roli podczas realizacji programu. Oczekujemy współpracy i zapoznania się z celami zajęć, co pozytywnie wpłynie na pracę z młodzieżą.

Dla kogo jest przeznaczony?: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych
Liczba uczestników: 80 - 120 osób (optymalnie 100 osób)
Czas trwania programu: 3 godz. lekcyjne

Facebook