Szkolenie realizatorów programu profilaktycznego „CUKIERKI” – szkolenie zakończone zaświadczeniem ukończenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Instruktorzy z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień są uprawnieni do prowadzenia warsztatu szkoleniowego dla nauczycieli i wychowawców, realizatorów lub współrealizatorów programu „Wczesna profilaktyka Program Cukierki”. Adresatami programu „Cukierki” są dzieci w wieku od 5 do 10 lat (przedszkole, klasy I-III)

W czasie warsztatów poruszone są następujące treści:

  • Czym jest profilaktyka i jakie są jej poziomy?
  • Wyposażenie uczestników w wiedzę o środkach odurzających.
  • Czynniki ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem czynników działających w danej społeczności szkolnej.
  • Czynniki chroniące, znaczenie zainteresowania nauką i tworzenia relacji międzyludzkich.
  • Zapoznanie z treścią bajki.
  • Poznanie i przepracowanie różnych aspektów wychowawczych i profilaktycznych programu z wykorzystaniem metod aktywizujących.
  • Dyskusja nad dostosowaniem programu do zespołów klasowych.
  • Synteza.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie Fundacji Homo-Homini z Krakowa upoważniające do realizacji programu „Cukierki”.

Ilość godzin: ok. 6 godzin
Liczba osób: do 15 osób

Facebook