O Nas

SKŁAD ZESPOŁU REALIZATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

Jesteśmy zespołem z ponad 24-letnim doświadczeniem realizującym działania profilaktyczne w większości województw na terenie Polski. W niektórych miastach i gminach często są to działania wieloletnie i całościowe, dzięki czemu można dokonywać analizy zmian zachodzących na danym terenie.

Wszyscy członkowie zespołu systematycznie biorą udział w szkoleniach co umożliwia im ciągły rozwój, oraz doskonalenie umiejętności pomagania innym. Są również członkami „Niebieskiej Linii”„Pomarańczowej Linii”.

Poniżej prezentujemy podstawowy skład naszego zespołu. Oprócz stałych pracowników do zespołu dołączają inne osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Lech Gwiaździński

Lech Gwiaździński

Lider zespołu, profilaktyk, certyfikowany terapeuta uzależnień, praktyk neurolingwistycznego programowania Instytutu NLP w Warszawie, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Liderów Działań Psychospołecznych. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarą przemocy w rodzinie), Szkoły Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych STRATEGIA Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Profilaktyki Uzależnień na Wydziale Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Współautor kilku programów profilaktycznych m.in. „Bezpieczna szkoła”, „Potrafię być sobą”, „Komputer, Internet, Gry – nauka i zabawa czy uzależnienie” oraz autor warsztatu „Przebijanie głową muru”. Pełnił dyżury w Punktach Konsultacyjnych w Wyszogrodzie, Młodzieszynie, Łącku, Starej Białej, Starych Proboszczewicach i MONAR Płock, Punktach Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Uwikłanych w Przemoc Domową w Brudzeniu Dużym, Małej Wsi, Radzanowie, Punkcie Terapeutyczno – Konsultacyjnym w Bodzanowie oraz Punkcie Konsultacyjnym Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku. W ramach programu „Wspieranie zachowań prozdrowotnych nakierowanych na wyeliminowanie mechanizmów uzależnień” prowadzi konsultacje dla pracowników PKN ORLEN S.A. i obsługuje Infolinię Centrum Medycznego MEDICA. Jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie i w Swarzędzu. Pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu oraz pracuje jako terapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychoedukacji na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień w Swarzędzu.

Grażyna Rutkowska

Grażyna Rutkowska

Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Programu Rozwoju Osobowego tegoż Instytutu. Posiada uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych NOE, DEBATA, KOREKTA i innych. Współautorka kilku warsztatów i programów profilaktycznych m.in. „Radość bez złości”, „Życie w zgodzie i radości”. Szkoli realizatorów programu profilaktycznego CUKIERKI. Pedagog, profilaktyk specjalista ds. uzależnień.

Jest autorką programów profilaktycznych „Bezpieczna szkoła”, „Potrafię być sobą” oraz współautorem warsztatu „Przebijanie głową muru”. Pełniła dyżury w Punktach Konsultacyjnych w Młodzieszynie, Wyszogrodzie, Małej Wsi, Łącku i MONAR Płock. Obecnie pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Uwikłanych w Przemoc Domową w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień. W ramach programu „Wspieranie zachowań prozdrowotnych nakierowanych na wyeliminowanie mechanizmów uzależnień” prowadzi konsultacje dla pracowników PKN ORLEN S.A. i obsługuje Infolinię Centrum Medycznego MEDICA.

Marta Rutkowska

Marta Rutkowska

Pedagog, arteterapeutka, kulturoznawca z wykształcenia.

Ponad 20 lat doświadczenia w pracy teatralnej. Założycielka istniejącego prawie 10 lat Teatru BEZ VAT. Aktorka związana w przeszłości projektami artystycznymi m.in. z Teatrem Ósmego Dnia. Od wielu lat prowadzi autorskie warsztaty interdyscyplinarne. Trener głosowy. Była solistką i członkinią Chóru Czarownic. Realizowała projekty muzyczne z t.pickerem czyli Tomaszem Wróblewskim z Poznania (m.in. jest wokalistką zespołu UNDERTAPE).

W centrum Concordia Design koordynowała Dział KIDS – realizując m.in. Festiwal Designu i Kreatywności dla dzieci (link). Prowadziła zajęcia w Collegium da Vinci w Poznaniu na Studium Podyplomowym dla instruktorów teatralnych. Certyfikowana specjalistka terapii uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie).

Przez wiele lat współpracowała z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień (m.in. Centrum Profilaktyki Uzależnień w Poznaniu, Stowarzyszeniem MONAR oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach).

Posiada uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych NOE, DEBATA, KOREKTA i innych. Szkoli realizatorów programu profilaktycznego CUKIERKI.

Jest autorką programów profilaktycznych „Oswoić stres – profilaktyka zachowań ryzykownych”, „E…- nałogom mówię NIE!”. Prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia z emisji głosu wg autorskiego programu.

Adam Piątek

Adam Piątek

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (resocjalizacja i profilaktyka społeczna).

Realizator programów profilaktycznych dla młodzieży m.in. NOE, DEBATA, KOREKTA, CUKIERKI oraz warsztatów i szkoleń dla pedagogów, nauczycieli i rodziców.

Uczestnik szkolenia „Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” zorganizowanego przez Krakowskie Towarzystwo Medyczne.

Facebook