Akcja profilaktyczna pt. „Rzuć palenie” w Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej Prof - Med Sp z o. o. należącej do Grupy ANWIL we Włocławku

Listopad 2013 roku był dla nas również bardzo pracowity jak październik. Prowadziliśmy działania profilaktyczne w województwie mazowieckim (Przasnysz, Krasnosielc, Komorów, Płońsk, Stoczek), województwie kujawsko-pomorskim (Rypin, Włocławek), województwie lubelskim (Komarówka Podlaska) oraz małopolskim (Tarnów) i śląskim (Goczałkowice - Zdrój).

W większości tych miast i gmin realizowaliśmy przede wszystkim programy dla dzieci i młodzieży oraz kilka spotkań z rodzicami i szkoleń dla nauczycieli.

Na uwagę zasługuje akcji zorganizowanej dla pracowników ANWIL-u pt. „Rzuć palenie”.

Pracownicy ANWIL-u mogli bezpłatnie zdiagnozować się w Punkcie obsługiwanym przez specjalistów Przychodni Przemysłowej Prof-Med Sp z o. o. (pomiar ciśnienia, spirometria). Częścią akcji były zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez specjalistów z naszego ośrodka.

Na warsztat składały się takie elementy jak: prezentacja multimedialna, mini wykłady nt. podstawowej wiedzy o nikotynie/tytoniu, rodzajów uzależnień i ich odmian, praca w grupach, autodiagnoza - stopień uzależnienia, motywacja, tolerancja. Przedstawiliśmy też przykłady innych uzależnień chemicznych i niechemicznych. Na zakończenie warsztatu odpowiadaliśmy na pytania uczestników oraz rozdaliśmy ulotki które były także dostępne w Punkcie diagnostycznym.

fot. Andrzej Suchladowicz

Facebook