Program profilaktyczny „PRZECIW NARKOTYKOM – KU AFIRMACJI ŻYCIA”. Programy dla młodzieży i rodziców, kampanii kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”.

Program z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży 11 – 17 lat. Program autorstwa R. Pijarowskiej, A. Seweryńskiej i I Zarzyckiej realizowany w ramach kampanii Kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”.

Opis programu:

a) Cele:

 • Uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zachowania wobec popularnych zjawisk społecznych (telewizja, komputer, internet, gry hazardowe, przemoc, sekty itd.)
 • Przekazanie umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z postawami pro zdrowotnymi, dającymi możliwości samorealizacji.
 • Rozbrojenie mitów na temat alkoholu, innych narkotyków i generalnie uzależnienia; zastępowanie ich rzetelną wiedzą.
 • Wstępna diagnoza skali zjawiska w danej grupie.
 • Wsparcie diagnostyczne dla pedagogów szkolnych, wychowawców.
 • Ocena skuteczności przeprowadzonych zajęć, ankieta.

b) Etapy osiągania celu:

 • Pierwszy etap – nagłośnienie wiedzy i doświadczeń uczniów na temat uzależnień.
 • Drugi etap – rozpoznanie postaw wobec picia alkoholu i brania narkotyków; obalanie mitów.
 • Trzeci etap – omówienie zjawiska „dealer narkotykowy”.
 • Czwarty etap – spojrzenie na dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Piąty etap – zachęta do świadomego i aktywnego organizowania sobie czasu wolnego.

c) Metody pracy: miniwykłady, burza mózgów, odgrywanie scenek – dramy, praca w małych grupach.

d) Kryteria kwalifikacji do programu.
Ze względu na działanie grup nacisku program powinien objąć ostatnie klasy szkół podstawowych i liceum. Przede wszystkim szkoły, gdzie sygnalizowano problem narkomanii, alkoholizmu, istnienia dealerów narkotykowych.

e) Sposób ewaluacji programu: pytania ewaluacyjne, metody oceny.
Na początku i na końcu zajęć prowadzący rozdają uczestnikom ankiety w celu diagnozy sytuacji oraz oceny programu.

f) Co jest potrzebne do realizacji?

 • tablica,
 • długopisy,
 • odpowiednie warunki przestrzenne (wielkość sali odpowiadająca ilości uczestników).

Przeznaczenie: młodzież od 11 do 17 roku życia
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne

Facebook