Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – diagnoza oraz strategia rozwiązywania takich zjawisk jak: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niepełnosprawność i długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, ochrona rodzin wielodzietnych i niepełnych, przemoc w rodzinie i inne na obszarze gminy/miasta.

Facebook