Działania profilaktyczne w województwie mazowieckim

Rok szkolny 2013/2014 zakończyliśmy działaniami w Płocku poprzez realizację programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach.

W Szkole Podstawowej Nr 11 realizowaliśmy program "Potrafię być sobą”, w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 program „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” a w Szkole Podstawowej Nr 20 program „NOE”.

W programie profilaktycznym „Potrafię być sobą” oprócz podstawowej wiedzy na temat uzależnień, narkotyków i alkoholu główny nacisk skierowany jest na trening zachowań, które pozwolą uczniom spokojnie, stanowczo, skutecznie chronić siebie i to co jest dla nich ważne: zdrowie, wolność, więzi z innymi ludźmi, a przede wszystkim nie obawiać się czyjejś presji. Program uczy praktycznego stosowania kilkunastu technik zachowań asertywnych: „zdarta płyta”, „zasłona dymna”, „asertywne uznanie błędu”, „kompromis”, „wypytywanie o strony ujemne”, „wypytywanie o strony dodatnie” i inne.

Program profilaktyczny „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” porusza problematykę tzn. „dopalaczy” które posiadają właściwości psychoaktywne zbliżone do działania narkotyków oraz innych środków odurzających. Program uświadamia młodzieży zagrożenia wynikające z ich korzystania a także rozbija mity na ich temat. Ankieta przeprowadzona podczas realizacji programu umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat tzn. „dopalaczy” i innych środków zmieniających świadomość. Stanowi ona wsparcie diagnostyczne dla pedagogów szkolnych i wychowawców.

Program profilaktyczny „NOE” porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Program pogłębił wiedzę młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość.

W ostatnich dniach czerwca działania nasze skierowane były do przedszkoli. W Miejskim Przedszkolu Nr 6 realizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli pt. „Komunikacja interpersonalna” a w Miejskim Przedszkolu Nr 4 im. Jasia i Małgosi program „Cukierki”.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Program uświadamia dzieci, co to są narkotyki, dlaczego istnieją sankcje prawne, jak wyglądają narkotyki (bez ich pokazywania) i dlaczego są szkodliwe. Uczy, dlaczego tak ważne jest unikanie nieznanych substancji, niebezpiecznych przedmiotów i opakowań. Wiele dzieci wie, co należy zrobić z rówieśnikiem odrzuconym od grupy. Po ćwiczeniach rozwijających empatię, są bardzo zdumione, że można tak dużo powiedzieć o nich samych. Po części zajęć dotyczących asertywności dzieci naprowadzone przez prowadzącą osobę wymyślają hasło programu „Nie bierz nic od obcych”, podają również zwroty asertywnego odmawiania. W momencie pytania dzieci, gdzie i do kogo mają zwrócić się o wsparcie i pomoc, gdyby przytrafiła im się podobna sytuacja - częstowania lub namawiania przez obcych, dzieci w pierwszej kolejności wymieniają dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, policję. Naprowadzone – uświadamiają sobie jak wielu ludziom mogą zaufać w szkole i w domu rodzinnym. Dzieci utrwaliły sobie treści programu poprzez tworzenie prac plastycznych np. przedstawiających ich samych jako osoby odmawiające w podbramkowej sytuacji. Dzieci umiejętnie wykorzystywały w tym celu także hasło programu oraz zwroty asertywnego odmawiania. Realizując od wielu lat program zauważamy, że coraz częściej dzieci zaczynają mówić o dopalaczach, żelkach, napojach energetyzujących, uzależnieniu od Internetu i telewizji.

Facebook