Działania profilaktyczne po przerwie świątecznej

W drugiej połowie kwietnia, po przerwie świątecznej, realizowaliśmy działania profilaktyczne w Płocku, Iłowie k/Płocka oraz na krańcach naszego województwa w Sokołowie Podlaskim i gminie Sarnaki.

W Płocku szkoliliśmy nauczycieli Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Jasia i Małgosi do realizacji programu profilaktycznego "Cukierki". W Gimnazjum Nr 5 zrealizowaliśmy programy profilaktyczne dla młodzieży pt. "Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia" oraz szkolenia dla nauczycieli "Bezpieczna szkoła".

W Iłowie dużą aprobatą cieszyły się programy realizowane w Szkole Podstawowej: "Cukierki", "Tajemnica zaginionej skarbonki", "Debata" natomiast w Gimnazjum programy "NOE" i "Odmów - nie bierz" (link).

Od kilku lat współpracujemy z gminą Sarnaki gdzie corocznie realizujemy działania profilaktyczne dzięki którym można zaobserwować zmiany jakie zachodzą w przekonaniach oraz zachowaniach uczniów dotyczących środków zmieniających świadomość, przemocy i agresji w szkole oraz przemocy domowej.

W drodze powrotnej z Sarnak w Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim w ramach Dni Profilaktyki zrealizowaliśmy program profilaktyczny "Smak życia, czyli debata o dopalaczach" (link).

Facebook