Twój głos to Twoja wizytówka!

Twój głos to Twoja wizytówka!

W wielu zawodach głos jest istotnym narzędziem, które może wpłynąć na Twój sukces w pracy. Nauczyciele i pedagodzy to właśnie te osoby, które pracują głosem i powinni nauczyć się mówić bez wysiłku oraz głosem pewnym i nośnym o zmiennej dynamice.

Idealnym sposobem na usprawnienie swojego głosu oraz poznaniem tajników wiedzy o poprawnej emisji jest nasza propozycja warsztatowa.

Emisja głosu i sztuka autoprezentacji” to jedna z propozycji szkoleniowych dla pedagogów i nauczycieli a także innych osób oparta o autorską formułę warsztatową naszej specjalistki - artystki, aktorki, terapeutki Marty Rutkowskiej.

Z powodzeniem realizowane szkolenie na terenie całego kraju uwzględnia tak ważne zagadnienia jak:

  • praca nad poprawnym oddechem i artykulacją,
  • ćwiczenia głosowe i relaksacyjne,
  • higiena głosu,
  • efektowna autoprezentacja.

Szkolenie ma formę warsztatową, gdzie poprzez praktyczne ćwiczenia uczestnicy mogą nabyć nowych umiejętności oraz pogłębić swój warsztat pracy z głosem jako niezbędnym komponentem pracy w szkole.

Więcej na:
https://www.emisjaglosurutkowska.pl/
https://www.facebook.com/martarutkowska.emisjaglosu
https://www.instagram.com/emisjaglosurutkowska/?igsh=MXVzeDg5cDF4NWh2bQ%3D%3D&utm_source=qr)

Jest to również sposób na świetne spędzenie czasu oraz inwestycja w rozwój osobisty. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty po jego ukończeniu.

Facebook