Działania profilaktyczne w Drobinie

W połowie maja 2014 roku nawiązaliśmy kontakt z Zespołem Szkół w Drobinie dla którego realizowaliśmy projekt profilaktyczny na który składały się: program profilaktyczny „NOE”, szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Bezpieczna szkoła”, spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki” oraz praca w środowisku lokalnym poprzez realizację szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Terenowa praca ze sprzedawcami”.

Programem profilaktycznym „NOE” objęto uczniów całego gimnazjum. Program porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Ponad 67% młodzieży biorących udział w programie zadeklarowała, że chce bawić się na trzeźwo a 54% podaje, że jest abstynentem.

Od kilku lat narasta w polskich szkołach problem przemocy uczniów starszych i silniejszych wobec młodszych i słabszych. Najważniejsze w tej kwestii jest pytanie o sposoby przeciwdziałania temu zjawisku: Co powinni zrobić dorośli? W jaki sposób szkoła może skutecznie poradzić sobie z tym problemem? Czy jest nadzieja na powodzenie? Próbą odpowiedzi na powyższe pytania jest działanie profilaktyczne pt. „Bezpieczna szkoła”. Powinno ono objąć całą społeczność szkolną (wszystkie klasy, nauczycieli) jak również rodziców. Częścią tych działań jest szkolenie dla nauczycieli pod tym samym tytułem. Szkolenie to jest uzupełnieniem programu profilaktycznego dla młodzieży „Bezpieczna szkoła”, ponieważ szczególnie od zaangażowania nauczycieli w działania po zakończeniu tego programu zależy jego skuteczność. Podczas warsztatu przeprowadzono prezentację multimedialną oraz pokaz eksponatów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Uczestnicy ocenili warsztat w skali szkolnej (1-6) na 5,3 a w informacjach zwrotnych zaakcentowali, że zajęcia były bardzo ciekawe i prowadzone atrakcyjnie.

Wychowanie dzieci to bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Często rodziców przepełnia bezradność, niepokój, niepewność i brak wiary we własne siły. Boją się jak ich ocenią inni, nie chcenie chcą utracić autorytetu, a czasem porostu nie wiedzą co robić. Dzieci w różnych okresach swojego życia potrzebują różnych rzeczy. Niezależnie od tego jakiej są płci i ile mają lat, potrzebują na pewno tego samego – miłości troski i uwagi. Podczas spotkania z rodzicami pt. „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki” przedstawiano rodzicom sytuację w Polsce związaną z piciem alkoholu i zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież. Zapoznano rodziców z przyczyny sięgania po alkohol i narkotyki przez młodzież oraz przekazano rzetelną wiedzę na temat alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

W ramach działań dla środowiska lokalnego przeprowadziliśmy szkolenie właścicieli i personel punktów sprzedaży napojów alkoholowych w formie „Terenowej praca ze sprzedawcami”. Są to „obcęgi profilaktyczne” które umożliwiają przeprowadzenie mikroedukacji wśród sprzedawców dosłownie „na jednej nodze”[1]. Zaletą tego programu jest to, że mikroedukacji sprzedawcy dokonuje się na miejscu.

Na miejscu – więc szanujemy go!
W sklepie – przyszedł czynnik społeczny!

To powoduje zmianę nastawienia do prowadzących program, znacznie zmniejsza opór. Ponadto program umożliwia bezpośredni kontakt ze sprzedawcą w miejscu jego pracy co pozwala na zebranie znacznej ilości informacji poprzez ankietowanie jak i bezpośrednie obserwacje. Czasami można trafić na sprzedaż nieletniemu i przeprowadzić interwencję.

[1] Wykłady dr Krzysztofa Wojcieszka na szkoleniu realizatorów programu w Stowarzyszeniu NOE, Warszawa 2000 r.

Facebook