Program profilaktyczny „WSPIERANIE ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECI NIEŚMIAŁYCH”

Program profilaktyki selektywnej „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych” jest adresowany do dzieci nieśmiałych w wieku 10 – 12 lat.

Program wspomaga ich rozwój psychospołeczny w formie 15 dwugodzinnych zajęć warsztatowych w klasie szkolnej.

Dokładny opis programu, cele, założenia oraz standardy realizacji można uzyskać na stronie poświęconej programom promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień w bazie programów rekomendowanych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/dzieci-niesmiale,15

Facebook