Program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów” w Tarnowie

W ostatnim tygodniu listopada 2013 roku oprócz działań profilaktycznych w Goczałkowicach Zdroju (woj. śląskie) - "Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki" oraz spotkania z rodzicami "Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki" realizowaliśmy na zlecenie Miasta Tarnowa w woj. małopolskim program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów”.

Program był realizowany w ostatnich klasach szkół podstawowych i w pierwszych klasach gimnazjów.

Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych często spotykają się z niewerbalnym komunikatem „nie czuj”, rzadko odczuwają pozytywne emocje, są one najczęściej gaszone przez to, co dzieje się w domu. Pojawia się też pułapka „nie mów” o swoich problemach i uczuciach. Rodzice z tych rodzin nie dają dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, zawodzą ich zaufanie stwarzając kolejną pułapkę „nie ufaj”. Istnieje więc ryzyko, że młody człowiek wniesie w dorosłe życie bagaż wewnętrznych przekonań „nie czuj, nie mów, nie ufaj”, które uniemożliwią mu rozwój osobisty, szczęśliwe życie i partnerskie stosunki z innymi ludźmi. Celem programu jest ograniczenie działania tych pułapek.

Program dla tarnowskich szkół został zmodyfikowany – spełnia założenia profilaktyki uniwersalnej. Jest skierowany do wszystkich, bez względy na stopień ryzyka rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym, na jakie narażone są poszczególne osoby. W programie szczególny nacisk położono na wzmacnianie poczucia podmiotowości i akceptacji w grupie, naukę werbalizacji stanów emocjonalnych, mówienia o sobie, umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji. Istotnym elementem programu jest wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez m.in. budowanie zaufania i wiary w siebie.

Młodzież oceniła program w skali szkolnej (1-6) na 5,1

Opinie młodzieży na temat programu:

 • Podobał mi się ten program, ponieważ pracowaliśmy w grupach i dowiedziałem się, że jestem niepowtarzalna. Dziękuję.
 • Najbardziej podobało mi się przedstawienie scenek. Chciałabym uczestniczyć w takim spotkaniu w gimnazjum (na temat narkotyków).
 • Podobały mi się prace w grupach i rozmawianie o problemach. Myślę, że takie programy pomagają dzieciom, które trochę pogubiły się w życiu.
 • Program podobał mi się, ponieważ miło się pracowało, w grupach odgrywaliśmy ciekawe scenki i pan ciekawie prowadził zajęcia.
 • Program mnie się podobał, bo dowiedziałem się, że trzeba być asertywnym, miłym i dobrym. W przyszłości chciałbym taki program, tylko, o cyberprzemocy.
 • Program podobał mi się, dlatego, bo możemy przez takie programy stać się bardziej asertywni. Chciałabym, aby takie programy były w przyszłości.
 • Program mi się podobał, ponieważ była w nim mowa o komunikowaniu się miedzy sobą, zachowaniu asertywnym. W niektórych sytuacjach trzeba umieć powiedzieć NIE.
 • Bardzo było fajnie. Dowiedziałem się dużo rzeczy, chciałbym takie programy w przyszłości. Jestem WYJĄTKOWY!
 • Uważam, że program był interesujący. Podobała mi się nauka przez aktywność, zabawę.
 • Na zajęciach podobały mi się prace, jakie wykonywaliśmy, dzielenie się informacjami i sam sposób uczenia.
 • Było fajnie, ciekawie. Zajęcia pomagają w rozwiązywaniu życiowych problemów. Można lepiej poznać osoby, z którymi codziennie się widujemy.
 • Było fajnie. Program był pouczający i do łatwego zapamiętania cech przyjaciela, rozróżnienia uczuć i jak odmawiać. Dobra lekcja życia.
 • Program mi się podobał, bo już wiem o swoich kolegach. Już wiem, że jestem niepowtarzalny.
 • Było fajnie, mogliśmy poznać lepiej swoją klasę.
 • Myślę, że program jest potrzeby osobom w naszym wieku.
Facebook