Działania profilaktyczne w województwie wielkopolskim i dolnośląskim

W połowie czerwca większość działań profilaktycznych realizowanych przez nas odbywała się na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. W Nowym Mieście nad Wartą (woj. wielkopolskie) profilaktycy z Poznania realizowali programy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, przemocy i agresji w szkole oraz cyberprzemocy. W gminie Stara Kamienica (woj. dolnośląskie) prowadziliśmy działania profilaktyczne w Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy. Na działania te składały się realizacje programów profilaktycznych dla młodzieży: „NOE”, „Potrafię być sobą”, „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki”.

Program profilaktyczny „NOE” porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Program pogłębił wiedzę młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. Prawie 72% młodzieży biorących udział w programie zadeklarowała, że wyobraża sobie swoje życie bez alkoholu i innych środków odurzających; 80% chce bawić się na trzeźwo a 42% podaje, że jest abstynentem. Młodzież oceniła program w skali szkolnej (1-6) na 5,2

Program profilaktyczny „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” porusza problematykę tzn. „dopalaczy” które posiadają właściwości psychoaktywne zbliżone do działania narkotyków oraz innych środków odurzających. Program uświadamia młodzieży zagrożenia wynikające z ich korzystania a także rozbija mity na ich temat. Ankieta przeprowadzona podczas realizacji programu umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat tzn. „dopalaczy” i innych środków zmieniających świadomość. Stanowi ona wsparcie diagnostyczne dla pedagogów szkolnych i wychowawców. Młodzież oceniła program na 5,8

W programie profilaktycznym „Potrafię być sobą” oprócz podstawowej wiedzy na temat uzależnień, narkotyków i alkoholu główny nacisk skierowany jest na trening zachowań, które pozwolą uczniom spokojnie, stanowczo, skutecznie chronić siebie i to co jest dla nich ważne: zdrowie, wolność, więzi z innymi ludźmi, a przede wszystkim nie obawiać się czyjejś presji. Program uczy praktycznego stosowania kilkunastu technik zachowań asertywnych: „zdarta płyta”, „zasłona dymna”, „asertywne uznanie błędu”, „kompromis”, „wypytywanie o strony ujemne”, „wypytywanie o strony dodatnie” i inne. Młodzież oceniła program na 5,5

Na terenie województwa dolnośląskiego w gminie Lubin przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli i pedagogów pt. „Narkotyki – mity a rzeczywistość”. Podczas warsztatów przedstawiano nauczycielom sytuację w Polsce związaną z zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież. Zapoznano uczestników warsztatu z przyczynami sięgania po narkotyki przez młodzież i przekazano rzetelną wiedzę na temat narkotyków i innych środków odurzających. Przekazano informacje dotyczące objawów zażywania i rozpoznawania, procedur w różnych sytuacjach szkolnych związanych z środkami odurzającymi oraz gdzie szukać pomocy. Jednym z ważnych elementów szkolenia była prezentacja multimedialna, film oraz pokaz atrap środków psychoaktywnych i eksponatów związanych z ich zażywaniem. Uczestnicy ocenili warsztat na 5,7.

W dniu 11 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piechowicach (woj. dolnośląskie) realizowany był program profilaktyczny „Cukierki”.

Zobacz opis i galerię

Facebook