III Edycja Projektu "Poznań Uzależniony od Profilaktyki"

III Edycja Projektu "Poznań Uzależniony od Profilaktyki"

Od kilku lat Miasto Poznań realizuje projekt „Poznań Uzależniony od Profilaktyki”. Koordynatorem projektu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP a wśród zaproszonych do współpracy partnerów są: Miejska oraz Wojewódzka Komenda Policji, przedstawiciele placówek leczenia odwykowego, organizacje pozarządowe, Kino Muza oraz Wydział Kultury UMP.

Pierwsza edycja projektu "Poznań uzależniony od profilaktyki" odbyła się w 2018 r. Wówczas projekt został zrealizowany w 43 poznańskich szkołach, które zgłosiły ponad 2700 uczniów. Od tamtej pory liczba uczestników rośnie z roku na rok. W drugiej edycji wzięło udział ok. 4220 młodych ludzi, a w trzeciej - ponad 6 500.

Jako Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień wzięliśmy udział w trzeciej edycji projektu realizując w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych lekcje profilaktyczno-terapeutyczne pt. „Zmian spróbujesz”. Lekcje prowadzone były od lutego do końca maja 2022 roku.

Celem lekcji było:

  • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych,
  • nauka rozpoznawania własnych emocji oraz wartości,
  • ograniczenie rozwoju inicjowania intensywności używania - przejście od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego,
  • budowanie odpowiedzialnej podstawy wobec konsekwencji podejmowanych wyborów - uproszczona analiza spójności pomiędzy wyznawanymi wartościami a kosztami zażywania środków odurzających.

W 76 spotkaniach uczestniczyło 1443 uczniów z 14 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dzielnicy Grunwald.

Jednym z elementów lekcji była ankieta końcowa, w której uczniowie mieli możliwość ocenić zajęcia, wyrazić swoje opinie oraz odpowiedzieć na cztery pytania.
Młodzież oceniła spotkania w skali szkolnej (1 – 6) na: 5,2
natomiast:

  • 76,1% ankietowanych stwierdziło, że dowiedziało się ze spotkań czegoś nowego,
  • 81,8% ankietowanych wykorzysta to, czego się nauczyło,
  • 58,2% ankietowanych chce uczestniczyć w innych spotkaniach dotyczącej tej tematyki,
  • 11,3% ankietowanych potrzebuje pomocy dla siebie, bliskiego, znajomego.
Facebook