NOE w Świebodzinie

W ostatnich tygodniach maja większość działań profilaktycznych realizowanych przez nas odbywała się na terenie województwa mazowieckiego (Płock, Sochaczew i Krasnosielc) w gminie Włocławek woj. kujawsko-pomorskim, gminie Pabianice woj. łódzkie oraz w Świebodzinie woj. wielkopolskie. W większości tych miast i gmin realizowaliśmy przede wszystkim programy dla dzieci i młodzieży oraz spotkania z rodzicami.

Na uwagę zasługują realizacje programu profilaktycznego „NOE” w Publicznym Gimnazjum Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie. Program profilaktyczny „NOE” porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Program pogłębił wiedzę młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. Podczas programu stosowano metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływała na aktywny udział młodzieży w programie i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem programu były świadectwa osoby uzależnionej i współuzależnionej DDA, które likwidują stereotypy i wykształca empatię.

Na początku programu uczniowie brali udział w losowaniu oraz scenkach które ukazały prawdę o chorobie alkoholowej. Na zakończenie programu młodzież odpowiedziała poprzez anonimowie głosowanie na pytanie „Czy wyobrażasz sobie swoje życie bez alkoholu i innych środków odurzających” oraz wypełniła ankietę końcową i oceniła program. Prawie 70% młodzieży biorących udział w programie zadeklarowała, że wyobraża sobie swoje życie bez alkoholu i innych środków odurzających; 66% chce bawić się na trzeźwo a 62% podaje, że jest abstynentem. Wyniki te są budujące. Jako doświadczony zespół stwierdzamy, że: młodzież w Świebodzinie pozytywnie wyróżnia się pod względem abstynencji i dążenia do trzeźwego życia na tle innych grup.

Poniżej przedstawiamy wybrane opinie młodzieży na temat programu „NOE”:

 • Program był ciekawy i pouczający. Bardzo mi się podobała idea pomocy ludziom uzależnionym. Gratuluję fantastycznego pokazu. Pozdrowienia.
 • Bardzo podobały mi się te zajęcia i wiele mnie nauczyły.
 • Dziękuję za ten program. Bardzo mi on pomógł coś zrozumieć.
 • Było fajnie ale większość nastolatków i tak spożywa alkohol na imprezach.
 • Sympatyczni ludzie, ciekawy program.
 • Podobał mi się sposób prowadzenia i szczerość prowadzących.
 • Chciałabym spotkanie o przemocy rówieśniczej i internetowej.
 • Można wiele wywnioskować!
 • Program bardzo mi się podobał i jestem "za" takimi programami.
 • Było OK! Dobrze, że są tacy ludzie którzy wspierają innych w trudnych sytuacjach.
 • Program mi się podobał, zwłaszcza scenki, gdy braliśmy w niej udział.
 • Było super! Cały program mi się podobał ponieważ poczułam smutek jak to jest gdy ma się uzależnioną osobę wśród bliskich.
 • Takie programy mogą pomóc wielu osobom zrozumieć swoją sytuację.
 • Bardzo dobrze, że są takie spotkania.
 • Super, fajnie!
Facebook