Program profilaktyczny „BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

Dojrzewanie jest procesem wielopłaszczyznowym, dlatego też naturalnym i podstawowym pragnieniem w tym czasie jest doświadczanie miłości. Jak przeżyć radość kochania, jak zrealizować to pragnienie będąc odpowiedzialnym za siebie i innych? Może to uczynić młody człowiek zdolny do przeżywania uczuć, taki który przyjmuje dojrzałą postawę i zaakceptuje najważniejsze wartości w życiu.

Warsztat "Biorę odpowiedzialność" pomaga młodzieży w znalezieniu odpowiedzi na podstawowe pytania:

 • Jak żyć?
 • Jak osiągnąć dojrzałość?

Pomaga odkrywać wartości, które dla nich są cenne i ważne.

Warsztat składa się z czterech części:

I. Człowiek - refleksje nad złożonością ludzkiej natury i jej godnością

 • Fazy rozwoju.
 • Tabela emocji i uczuć.
 • Budowanie więzi.

II. Miłość i seksualność

 • Wiedza o rozwoju psychoseksualnym.
 • Rodzaje miłości, etapy.
 • Normy zachowań seksualnych.

III. Rodzina

 • Funkcje rodziny.
 • Komunikacja.
 • Empatia, asertywność.
 • Zagrożenia związane z alkoholizmem, przemocą i rozwodem.

IV. Afirmacje
W zajęciach za pomocą aktywnych technik pracy z grupą przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja).

Przeznaczenie: młodzież od 15 do 18 roku życia
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne

Facebook