Spotkanie z rodzicami w Słomczynie

Wychowanie dzieci to bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Często rodziców przepełnia bezradność, niepokój, niepewność i brak wiary we własne siły. Boją się jak ich ocenią inni, nie chcenie chcą utracić autorytetu, a czasem porostu nie wiedzą co robić. Dzieci w różnych okresach swojego życia potrzebują różnych rzeczy. Niezależnie od tego jakiej są płci i ile mają lat, potrzebują na pewno tego samego – miłości troski i uwagi.

W dniu 28 maja 2013 roku w Zespole Szkół Nr 4 w Słomczynie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum pt. „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki”. Podczas spotkania przedstawiano rodzicom sytuację w Polsce związaną z piciem alkoholu i zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież. Zapoznano rodziców z przyczyny sięgania po alkohol i narkotyki przez młodzież oraz przekazano rzetelną wiedzę na temat alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Na zakończenie spotkania rodzice otrzymali materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące szkodliwości oraz rozpoznawania i objawów zażywania środków psychoaktywnych; adresy punktów pomocowych na terenie miasta i gminy Konstancin Jeziorna.

Facebook