Owocne półrocze 2019 roku

Owocne półrocze 2019 roku

Tak, tak to półrocze było bardzo owocne. Pomimo braku możliwości prowadzenia działań profilaktycznych w placówkach oświatowych między 8 kwietnia a 5 maja spowodowanej strajkiem nauczycieli, egzaminami w szkołach podstawowych i gimnazjach, wiosenną przerwą świąteczną oraz długim weekendem majowym działaliśmy bardzo prężnie. Nie sposób dokładnie wyliczyć gdzie, ile i jakich zrealizowaliśmy programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów dla nauczycieli, szkoleń dla rodziców. Działaliśmy na terenie dziesięciu województw: mazowieckim, kujawsko- pomorskim, pomorskim, zachodnio – pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, lubelskim, warmińsko – mazurskim. Generalnie były to gminy i miejscowości z którymi współpracujemy od kilkunastu lat. Nawiązaliśmy współpracę z nowymi odbiorcami np. Milanówek, Ustka, Konin, Międzyrzec a także wznowiliśmy ją w Rawiczu i Zagórowie.

Ważnym dla nas wydarzeniem było kolejne szkolenie przeprowadzone w Paprotni przez prof. nzw. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka przygotowujące nas do drugiego etapu projektu aktualizacji i ewaluacji programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” realizowanego na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Oprócz przedstawienia nam wyników z pierwszego etapu badań zostaliśmy przeszkoleni do uaktualnionej wersji programu podstawowego oraz jego nowego dodatku pt. „Na zdrowie”. Ewaluacja formatywna wykazała, że program „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” wg klasyfikacji Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego można uznać za „obiecujący”. We wrześniu kończymy drugi etap badań tj. ewaluację sumatywną która pozwoli wprowadzić program do systemu programów rekomendowanych.

Facebook