Warsztat „PRZEBIJANIE GŁOWĄ MURU” – warsztat dla zainteresowanych grup zawodowych nt. redukcji stresu oraz planowania zmian w życiu osobistym i zawodowym.

Wszyscy zapewne zetknęli się ze stresem. Życie pozbawione całkowicie stresów w ogóle nie było by życiem. Wszystkie zmiany są dla człowieka stresujące, lecz dopiero spojrzenie na sytuację z pewnego dystansu i jasna ocena pozwalają dokładnie dostrzec, dlaczego reagujemy w określony sposób i co należy zrobić by ograniczyć szkody. Identyfikacja czynników stresujących jest pierwszym krokiem do zapanowania nad stresem.

Pierwsza część warsztatu pozwala:

  • zapoznać się z głównymi źródłami stresu,
  • przyjrzeć się cechom osobowościowym będącym źródłem stresu,
  • zapoznać się z symptomami objawiającymi stres,
  • ocenić nasilenie stresu,
  • poznać sposoby zapobiegania stresowi.

Druga część warsztatu poświęcona jest planowaniu zmian oraz sposobom osiągania celu. Nasze życie to wszystko, co zostało nam dane. Sposób wykorzystania tego czasu decyduje o jakości naszego życia. To wymaga dokładnego planowania. Musimy znać cele, które chcemy realizować. Sukces można osiągnąć tylko wtedy, gdy zna się cel swoich dążeń. W tej części uczestnicy:

  • określają swoje potrzeby,
  • uczą się efektywnie formułować cele,
  • diagnozują sytuacje,
  • określają sposób (strategię) – planowanie podjęcia działań, tworzenie konkretnego plany, zaplanowanie 1-2-3 możliwych kroków w kierunku polepszenia własnej sytuacji,
  • rozwijają umiejętności nauki na sukcesach i błędach (korygowanie lub zmiany kierunku działania).

Czas trwania szkolenia: ok. 6 godzin
Liczba uczestników: do 25 osób (optymalnie 12-15 osób)

Facebook