Realizacja programu profilaktyczego "Odmów - nie bierz" w Makowie Mazowieckim

W dniach 11-12.04.2013 r. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku przeprowadził program profilaktyczny pt. "Odmów - nie bierz" w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Programem objęto blisko 270 uczniów z klas pierwszych i drugich.

Program profilaktyczny „Odmów – nie bierz” powstał w wyniku doświadczeń i informacji zwrotnych od młodzieży podczas realizacji programów profilaktycznych: „Potrafię być sobą”, Bezpieczna szkoła”, „Przeciwko narkotykom – ku afirmacji życia” „Debata” i innych.

W programach tych za pomocą aktywnych technik pracy z grupą przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja). Młodzi ludzie często sami dochodzą do wniosku, że najbardziej może ich ochronić w takich sytuacjach umiejętność odmawiania. Sytuacje takie, gdy młody człowiek jest sam, poddany naciskowi grupy są bardzo trudne.

Program „Odmów – nie bierz” jest programem z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczonym dla młodzieży 13 – 18 letniej.

Cele programu:

 • wstępna diagnoza skali zjawiska zagrożeń alkoholowych i narkotykowych w danej grupie,
 • przekazanie wiedzy na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja),
 • rozbrojenie mitów na temat środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, dopalacze i inne,
 • diagnoza umiejętności zachowań asertywnych w grupie,
 • praktyczna nauka stosowania kilku technik zachowań asertywnych,
 • wsparcie diagnostyczne dla pedagogów szkolnych, wychowawców.

Metody pracy: miniwykłady, burza mózgów, odgrywanie scenek – dramy, praca w małych grupach.

Uczestnicy na zakończenie programu wypełniali ankietę anonimową oraz oceniali program w skali od 1 do 6. Ogólnie młodzież oceniła program na 5,0

Wynik ten wskazuje na to, że spotkanie z młodzieżą oparte na nawiązaniu relacji pomiędzy prowadzącymi a uczestnikami, wychodzenie naprzeciw ich potrzebom oraz zaproszenie młodzieży do współpracy spotyka się z akceptacją i uznaniem. Wynik jest tym bardziej budujący ze względu na krytycyzm młodzieży w wieku dorastania i ich wymagania w stosunku do dorosłych.

A oto wybrane opinie młodzieży na temat programu:

 • Program był interesujący. Prowadzący ciekawie przekazywali informacje.
 • Dobrze przygotowany program oraz prowadzący. Na pewno wiele osób zastanowi się nad poruszanymi problemami.
 • Spotkanie mi się podobało. Było interesujące, zaspokoiło wszystkie nurtujące mnie pytania.
 • Na programie nauczyłem się jak w mądry i sprytny sposób odmawiać alkoholu i narkotyków.
 • Po zajęciach doszłam do wniosku, że chcę zostać lepszym człowiekiem!
 • Program był dla mnie bardzo pouczający.
 • Podobało mi się to spotkanie, ponieważ zdobytą wiedzę mogę wprowadzić w życie towarzyskie, a poza tym ciekawie prowadzone zajęcia.
 • Bardzo podobały mi się te zajęcia. Uważam, że powinny istnieć takie programy profilaktyczne, bo młodzież musi znać skutki zażywania środków odurzających.
 • Cudowne zajęcia! Czuję się po nich lepszym człowiekiem i zmienię się na lepsze!
 • Program mi się podobał, gdyż teraz wiem więcej jak np. odmawiać w różnych sytuacjach. Zajęcia były ciekawie przeprowadzone.
 • No ogólnie to spoko było. Fajnie by było, gdyby były jeszcze takie spotkania dotyczące innych problemów wśród nastolatków.
 • Warto jest prowadzić takie zajęcia. Teraz wiem jak skutecznie odmawiać.
Facebook