Początek Nowego Roku 2018

Początek Nowego Roku 2018

Wszystkim osobom odwiedzającym naszą stronę zespół realizatorów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień życzy dużo zdrowia, szczęścia i Pogody Ducha w Nowym Roku.

Od lat początek roku kalendarzowego to czas względnego spokoju w naszym ośrodku. Nasze działania skupiają się w tym okresie na opracowaniu sprawozdań dla szkół, miast i gmin ze zrealizowanych programów profilaktycznych. Liczenie wyników ankiet ewaluacyjnych, opracowanie ich komputerowo w Wordzie i Excelu, przedstawienie wniosków, sugestii oraz informacji zwrotnych od młodzieży to żmudna i czasochłonna praca. Sprężamy się, „zagęszczamy kroki” gdyż zależy nam aby wszystkie szkoły i zleceniodawcy otrzymali nasze sprawozdania jeszcze przed feriami zimowymi.

Nie obędzie się jednak bez wyjazdów. W styczniu będziemy realizować działania profilaktyczne w Sochaczewie i Konstantynowie Łódzkim.

Rozszerzyliśmy naszą ofertę o nowe programy:
1. „Biorę odpowiedzialność” – program skierowany do młodzieży w wieku 15 – 18 lat dotyczący dojrzewania, odpowiedzialności, miłości oraz zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią i przemocą.
2. „Nie daj się złapać w sieć – alkohol, Internet” – program skierowany do dzieci z klas III – IV szkół podstawowych. Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata do których należą m.in.: przedwczesna inicjacja alkoholowa, uzależnienie od Internetu, cyberprzemoc.
3. „Program Domowych Drużyn” dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz ich rodziców, na który składają się dwa programy rekomendowane:
- „Program Domowych Detektywów” - adresowany do uczniów klas IV – V,
- „Fantastyczne Możliwości” – adresowany dla uczniów klas V – VI.

Głównym celem „Programu Domowych Drużyn” jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Facebook