Program profilaktyczny „RADOŚĆ BEZ ZŁOŚCI” – kształtowanie postaw wobec agresji w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Niezależnie od wieku, w każdym z nas, ukryty jest agresor. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym jest bardzo intensywny pod względem fizycznym jak i psychicznym. W tym okresie jest ono bardzo plastyczne i podatne na wychowawcze oddziaływanie. Umiejętności jakie dzieci i młodzież powinny nabyć, żeby nauczyć się panować nad swoimi agresywnymi impulsami oraz nawiązywać i utrzymywać zadawalające kontakty z innymi ludźmi należy więc wpajać od najmłodszych lat, aby przejście do nowych obowiązków było miłą przygodą, a szkoła kojarzyła się z nauką, zabawą i poznawaniem.

Cele programu:

 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • budzenie empatii;
 • zwrócenie uwagi na problem występowania agresji wśród dzieci;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • rozumienie potrzeby reguł, norm i zasad;
 • kształtowanie postaw społecznych;
 • nauka postaw asertywnych;
 • uświadomienie dzieciom różnych sposobów rozwiązywania problemów np. pomoc ludzi dorosłych.

Metody pracy:

 • Praca w grupach
 • Prace plastyczne
 • Dramy
 • Ćwiczenia integrujące
 • Czytanie lub opowiadanie bajek
 • Opis ilustracji
 • Burza mózgów
 • Miniwykład

Przeznaczenie: dzieci od 6 do 11 roku życia
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne

Facebook