Program profilaktyczny „TAJEMNICA ZAGINIONEJ SKARBONKI” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Program oparty jest na animowanym filmie „Tajemnica zaginionej skarbonki”. Film ten jest uniwersalnym przekazem treści profilaktycznych, który można wykorzystywać w odniesieniu do każdej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, dorośli). Autorami programu są specjaliści ze stowarzyszenia „Alternatiff” w Warszawie.

Wersja prezentowana w ofercie powstała w wyniku doświadczeń z realizacji w/w programu, jego udoskonaleń i wprowadzania najnowszej wiedzy na temat profilaktyki uzależnień przez realizatorów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku.

Cele programu:

 • przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • przedstawienie mechanizmu uzależnienia, szkodliwości, oraz strat ponoszonych przez ludzi uwikłanych w branie środków zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki i inne).
 • nauka zachowań asertywnych, trening umiejętności mówienia NIE!
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo, zdrowie oraz więzi z innymi ludźmi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;

Metody pracy:

 • Oglądanie filmu „Tajemnica zaginionej skarbonki”
 • Kontrolowana dyskusja
 • Prace plastyczne
 • Burza mózgów
 • Dramy
 • Praca w grupach

Przeznaczenie: uczniowie klas IV – VI
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godz. lekcyjne

Facebook